en

Tworzenie grup celowych

Wróć

Lekcja

05

Tworzenie grup celowych

Grupy celowe pozwalają sprawdzić, kim są użytkownicy danej strony. Grupy celowe mogą być dowolnie definiowane na podstawie kryteriów demograficznych, takich jak wiek, płeć, wielkość miejscowości czy dochód. Wykorzystując dane demograficzne można ocenić kto, jak długo oraz jak często odwiedza daną stronę, dopasować treści do obiorców czy znaleźć partnerów w oparciu o ich użytkowników.

Analizując dane w oparciu o grupy celowe można korzystać ze wszystkich dostępnych wskaźników oglądalności (RU, zasięg, czas, odsłony) oraz wskaźników dopasowania (dopasowanie, affinity index).

Wszystkie wskaźniki – ich opis i funkcja opisane są tutaj.

Jeśli ciekawi Cię, w jaki sposób pozyskiwane są dane, zajrzyj tutaj.

————————————————————————————————————————————-

W programie gemiusExplorer istnieje możliwość zdefiniowania grup celowych, dla których chcemy policzyć interesujące nas wskaźniki, np. grupa celowa „kobiety z wykształceniem wyższym”, „osoby w wieku poniżej 20 lat”.

W celu zdefiniowania grup celowych należy kliknąć ikonę Definicje grup celowych  w menu górnym lub wybrać tę sama opcję w rozwijanym oknie Grupy celowe. Można też użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+G.

Grupę celową definiuje się, przeciągając wybrane cechy dostępne w dolnym panelu do macierzy. Na poniższym rysunku zdefiniowano grupę celową „kobiety w wieku 25-44” – przeciągnięto zatem parametr kobiety (z grupy płeć) do macierzy, a następnie do kolejnego wiersza przeciągnięto parametr określający wiek w przedziale [25-34] i [35-44] z grupy wiek. Nadana automatycznie nazwa takiej grupy celowej to: (Płeć=kobita) i (Wiek=[25-34] lub Wiek= [35-44]).

Można definiować grupę celową używając negacji. Przykładowo – by zdefiniować grupę celową „mężczyźni nie będący w wieku od 25 do 34 lat” – wystarczy przeciągnąć do macierzy cechy płeć = mężczyzna oraz wiek=[25-34], a następnie dwukrotnie kliknąć na komórkę dotyczącą wieku. Zaznaczy się ona na czerwono i zmieni format na wiek<>[25-34], czyli „wiek różny od przedziału 25-34 lat”.

Opcje dodatkowe

Podczas definiowania grup celowych dostępne są różne opcje, widoczne w panelu po prawej stronie:

  1. Nadaj nazwę automatycznie – automatyczne nadawanie nazwy grupy celowej; jeśli chcemy sami nadać nazwę grupy celowej, to parametr ten należy odznaczyć.
  1. Postać logiczna – pozwala na wybór logicznej postaci definicji grupy celowej:
  1. Przyciski:
  1. Liczność grupy celowej:
  1. Nazwy parametrów i wartości – pozwala na wybór sposobu prezentowania nazw parametrów i wartości w macierzy.

W tym samym panelu, poniżej, znajdują się przyciski dodawania i usuwania grup celowych.

Zdefiniowane grupy celowe zatwierdza się klikając na przycisk OK; jeśli z kolei zrezygnujemy z zatwierdzenia zmian w definicji grup celowych – należy nacisnąć przycisk Anuluj.

Definiowanie przedziałów wiekowych

W gemiusExplorer możliwe jest definiowanie dowolnego przedziału wieku w grupach celowych, aby ustawić wybrane przedziały, należy:

  1. Otworzyć okno definiowania grup celowych;

Prawym klawiszem myszy kliknąć na cechę wiek i kliknąć na pole Definiuj przedziały…;

W tym samym panelu, poniżej, znajdują się przyciski dodawania i usuwania grup celowych.

Otwiera się okno z domyślnie zdefiniowanymi przedziałami wiekowymi. Klikając Wstaw możemy dodać nowy wiersz, klikając Usuń usuwamy wybrany wiersz. Przedziały wiekowe możemy dowolnie modyfikować.

Słownik pojęć