en

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I.          Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie, 65/79, 00-697 Warszawa jest administratorem danych osobowych, które gromadzi i przetwarza na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub gdy zgoda nie jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

II.        W swojej działalności szanujemy prywatność i kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i polskiego.

III.       Gromadzimy dane osobowe do celów związanych z naszą działalnością, w szczególności w celu:

a)            realizacji umowy;

b)            komunikacji,

c)            wystawiania faktur lub rachunków,

d)            marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

IV.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

V.        Osoba, której dane dotyczą może uzyskać do nich dostęp oraz dokonać ich uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia w przypadku ich niepoprawności, poprzez skierowanie pisemnego wniosku na adres:

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie, 65/79,

00-697 Warszawa
tel.: + 48 22 630 02 68
fax.: + 48 22 630 02 69

W sprawach mniejszej wagi możliwe jest przesłanie informacji za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany poniżej, jeśli nie ma wątpliwości co do tożsamości osoby, żądającej podjęcia określonych działań.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Krzysztof Mikulski

Email: admin@pbi.org.pl

Dokładamy starań, aby termin realizacji wniosku nie przekraczał 30 dni od otrzymania żądania.

VI.       Współpracujemy z innymi podmiotami, które mogą wykonywać czynności w naszym imieniu. Jeżeli jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, przekazujemy dane osobowe podmiotom, które mogą tę umowę wykonać w naszym imieniu.

Przekazując dane osobowe określamy cele ich przetwarzania i nasi partnerzy nie mogą przetwarzać przekazanych danych osobowych do innych celów.

VII.      Możemy być także zobowiązani do przekazania danych osobowych, kiedy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

VIII.    Dane osobowe mogą być przekazane także w celu dochodzenia naszych należności oraz w  celu ustalenia odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

IX.       Dane osobowe mogą być przekazane w ramach transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, także w przypadku połączenia lub podziału administratora danych.

X.        Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

XI.       Przy każdym przekazaniu danych osobowych stosujemy obowiązujące przepisy prawa.

XII.      Stosujemy adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.

Powołaliśmy Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który jest odpowiedzialny za zabezpieczanie zbiorów danych osobowych poprzez przeciwdziałanie dostępowi do informatycznych baz danych przez osoby nieuprawnione.

Stworzyliśmy Instrukcję dotyczącą danych osobowych i informujemy naszych pracowników o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa oraz zasadach przetwarzania danych osobowych.

Instrukcja dotycząca danych osobowych i obowiązujące procedury bezpieczeństwa są zgodne z przyjętymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa.

XIII.    Polityka Prywatności jest aktualizowana adekwatnie do potrzeb oraz obowiązujących przepisów prawa.

W celu uzyskania aktualnej informacji o stosowanych przez nas zasadach prosimy o systematyczne przeglądanie niniejszej strony.

O zmianie celów i środków przetwarzania danych informujemy niezwłocznie po podjęciu tych czynności, a jeśli jest to wymagane przepisami prawa, po uzyskaniu zgodny osoby, której dane dotyczą.

 

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 01.04.2018.