en

Jak jest realizowane badanie?

Łączymy pomiary user-centric i site-centric

User-centric

zbiera informacje o zachowaniu internautów biorących udział w badaniu - odwiedzaniu witryn internetowych i korzystaniu z aplikacji. Dane na temat aktywności panelistów są zbierane za pomocą specjalnego oprogramowania raportującego NetPanel (software panel), zaś na witrynach audytowanych dodatkowo przy udziale skryptów zliczających (BID panel). Informacje z obu typów paneli łączone są w procesie fuzji, w wyniku której powstaje wspólny panel fuzyjny.

Site-centric

(gemiusPrism) opiera się na technologii BID, pozwalającej na identyfikowanie użytkowników monitorowanych witryn bez naruszania ich prywatności. Dane uzyskiwane są za pomocą skryptów zliczających umieszczonych w kodzie html witryn audytowanych, czyli włączonych do badania. Informacje o liczbie użytkowników oraz dokonywanych przez nich odsłonach przesyłane są automatycznie do centrum obliczeniowego Gemius, gdzie następuje bieżąca aktualizacja wyników. Ponieważ badanie gemiusPrism (zbieranie informacji o ruchu na witrynach) jest pomiarem obejmującym pełną aktywność użytkowników audytowanych witryn (ma charakter spisowy), jest to metoda pozbawiona typowych błędów statystycznych badań na próbach. Dzięki temu wyniki badania Gemius/PBI są dla witryn poddanych audytowi site-centric maksymalnie zbliżone do rzeczywistości pod względem liczby odsłon i spędzonego na witrynach czasu.

Uwzględniamy typy urządzeń

PC
Telefon
Tablet

Ruch z PC dzielimy na ruch z pracy i ruch z domu

Rozpoznajemy tego samego użytkownika na różnych urządzeniach

Dzięki temu pokazujemy wspólny zasięg poszczególnych witryn na wszystkich platformach

User-centric

Dane o odwiedzanych witrynach/ używanych aplikacjach pochodzące od użytkowników internetu, którzy są uczestnikami panelu badawczego Gemius/PBI (ew. naszego panelu badawczego)

Site-centric

Informacje pochodzące ze stron internetowych objętych audytem – dane obejmujące cały ruch na tych stronach przesyłane do firmy badawczej za pomocą skryptów zliczających

BPS – Behavioral Panel Synthesis

Panele na poszczególnych platformach mają część wspólną – panel kalibracyjny. To grupa osób, u których pomiarem objęte są wszystkie używane przez nich urządzenia

Na podstawie zachowania tych osób algorytm BPS jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem wskazać tych samych użytkowników na różnych urządzeniach. Dzięki temu możliwe jest pokazanie wspólnego zasięgu poszczególnych witryn na wszystkich platformach