en

Słownik pojęć

Wróć

Lekcja

13

Słownik pojęć

W badaniu Gemius/PBI obowiązują następujące definicje analityczne:

Wskaźniki, które prezentujemy w badaniu, to:

Wskaźniki podstawowe:

Średnie:

Dopasowanie:

Współoglądalność:

Udział:

Możliwe jest również przedstawienie affinity index względem grupy referencyjnej. Wskaźnik ten określony jest mianem „względne”.

Aplikacje: