en

Raporty i Analizy

Wikipedia – wirtualna encyklopedia z 12,8 mln polskich użytkowników

Wikipedia to jeden z najpopularniejszych serwisów w polskim internecie. Służy jako pomoc w nauce i w egzaminach, przydaje się również w codziennej pracy. Im bardziej jesteś wykształcony i w im większym mieście mieszkasz, tym większe prawdopodobieństwo, że do niej zaglądasz. Jeśli jesteś mężczyzną, to na komputerze, a jeśli kobietą – to za pośrednictwem smartfona.

Wikipedia to serwis społecznościowy, który powstał 15 stycznia 2001 roku. Polskojęzyczną wersję serwisu udostępniono ponad pół roku później – 26 września 2001. Rocznice powstania wyznaczają odpowiednio Międzynarodowy Dzień Wikipedii (15 stycznia) i Polski Dzień Wikipedii (26 września). Jej nazwa, która wkrótce stała się określeniem dla całej kategorii serwisów społecznościowych, pochodzi od słów wiki (hawajskie „szybko”, „prędko”) i encyklopedia. Wikipedia jest tworzona siłami ochotników, co podkreśla jej slogan: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”.  Serwisem zarządza fundacja Wikimedia, w Polsce reprezentowana przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Wikipedia – 12,8 mln użytkowników i 9. miejsce w rankingu top domen

Wikipedia jest jedną z najpopularniejszych witryn internetowych w Polsce. W sierpniu 2017 z liczbą 12,8 mln użytkowników zajęła 9. miejsce w rankingu top 10 domen w polskim internecie. Popularniejszymi serwisami społecznościowymi są od niej jedynie Facebook i YouTube.  Popularność Wikipedii utrzymuje się w Polsce praktycznie od początku istnienia badań widowni internetowej. Już w pierwszych wynikach badania Megapanel w grudniu 2004 roku serwis miał ponad 960 tys. użytkowników. W kolejnych latach jego popularność sukcesywnie rosła.

Wikipedia

Więcej użytkowników mobilnych niż użytkowników PC

W latach 2015-2016 dało się zauważyć, że wzrost liczby komputerowych użytkowników Wikipedii zahamował, ale pomiar widowni internetowej wskazał wzrost liczby użytkowników mobilnych, co spowodowane jest rosnącą popularnością internetu mobilnego. W lipcu 2017 po raz pierwszy liczba użytkowników Wikipedii korzystających z serwisu na urządzeniach mobilnych przekroczyła liczbę użytkowników korzystających z tego serwisu za pomocą komputerów (8,3 mln użytkowników mobilnych do 7,9 mln użytkowników PC). Z drugiej strony, aplikacja mobilna Wikipedii nie cieszy się jeszcze na tyle dużą popularnością by była widoczna w wynikach badania Gemius/PBI.

Podręczna pomoc zdających egzaminy

W miesiącach letnich 2017 odsetek internautów korzystających z Wikipedii spadał do 48 proc., najniższy był również w grudniu 2016 i wynosił 51 proc. W styczniu i maju 2017 rósł do najwyższej wartości, 56 proc. Podobną tendencję można było zresztą zaobserwować w całej kategorii serwisów edukacyjnych. Miesiące letnie są wolne od nauki, a zatem potrzeba poszukiwania wiedzy w internecie również jest mniejsza. Najwięcej czasu użytkownicy Wikipedii spędzają na tym serwisie w okolicach egzaminów (koniec semestru i sesji, próbne matury i egzaminy maturalne, zaliczenia na studiach). W miesiącach wiosennych występują najmniejsze różnice w czasie korzystania z komputerów i telefonów komórkowych. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że jej użytkownicy szukają wiedzy nie tylko podczas pisania prac zaliczeniowych, ale sprawdzają fakty również na bieżąco, podczas pobytu na uczelni czy w szkole.

Panowie na komputerach, panie na smartfonach

Jak wynika z danych własnych serwisu, w przeważającej części  twórcami treści na Wikipedii są mężczyźni – jest ich ok. 90 proc. Jeśli chodzi o użytkowników serwisu, według badania Gemius/PBI proporcje są bardziej wyrównane – korzysta z niego tyle samo mężczyzn, co kobiet: po 6,4 mln. Poszczególne płci mają jednak różne style korzystania z serwisu. Kobiety spędzają na Wikipedii około 3 minuty mniej miesięcznie, niż mężczyźni. Panie wyraźnie preferują też urządzenia mobilne.

Starsi internauci przeglądają Wikipedię na komputerze

Wykorzystanie różnych typów urządzeń do przeglądania Wikipedii zmienia się też z wiekiem. Najmłodsi wykorzystują do przeglądania serwisu głównie komputery (co zapewne dzieje się  pod kontrolą rodziców). W przypadku grup 15-24 i 25-34 przeważają użytkownicy korzystający z Wikipedii na urządzeniach mobilnych.  W grupach 45-54 oraz 55+ tendencja znowu się odwraca – więcej jest użytkowników, którzy Wikipedię przeglądają na komputerach stacjonarnych.

Wykształceni, z dużych miast

Można zauważyć, że osoby o wyższym wykształceniu ponadprzeciętnie częściej angażują się na stronach Wikipedii. Im wyższe wykształcenie, tym liczba użytkowników wyższa od przeciętnej , na co wskazują wartości  Affinity Index  powyżej 100. Im wyższe wykształcenie, tym również większa skłonność, aby na strony Wikipedii wchodzić z komputerów PC. Zapewne wynika to z faktu, że osoby takie częściej wykonują pracę siedzącą przy komputerze. Wykształceni spędzają też na Wikipedii więcej czasu – im wyższe wykształcenie, tym średni czas na użytkownika jest wyższy. Zależność pomiędzy miejscem zamieszkania a zaangażowaniem w serwis rośnie też wraz z wielkością miejscowości – dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców liczba użytkowników Wikipedii zaczyna przewyższać przeciętną wartość.

Więcej informacji: pobierz pełny raport

Pobierz raport