en

Ranking polskich kanałów na platformie YouTube

Ranking polskich kanałów na platformie YouTube to badanie umożliwiające oszacowanie liczby realnych użytkowników danego kanału na platformie YouTube w okresie wskazanym w raporcie.

Próbę stanowi ponad 13 tysięcy panelistów, którzy korzystają z internetu za pomocą komputerów osobistych lub smartfonów, na których zainstalowano specjalne oprogramowanie pomiarowe umożlwiające monitorowanie ruchu poszczególnych panelistów.

PBI w sposób ciągły uzyskuje dane za pośrednictwem API YouTube dzięki czemu można wyliczyć liczbę odtworzeni, subskrybcji i materiałów wideo w raportowanym miesiącu.

Jest to jedyny raport na polskim rynku który, pokazuję liczbę realnych użytkowników odwiedzających najpopularniejsze (polskie) w kanały na platformie YouTube. Raport umożliwia również śledzenie dynamiki rozwoju poszczególnych kanałów i ich popularności w różnych okresach czasu.

Informacje dotyczące raportów:

 • Dane na temat liczby użytkowników są wyliczone na podstawie informacji z paneli badawczych (wyniki na podstawie próby).
 • Raport nie uwzględnia współoglądalności pomiędzy platformami PC i Moblie. Zatem liczba internautów oglądających dany kanał w raportowanym miesiącu jest mniejsza bądź równa sumie estymowanych wielkość na platformach.
 • Metryki przedstawione w raporcie:
 • ChannelId – identyfikator kanału w systemach Youtube.
 • Nazwa – nazwa kanału w systemach Youtube.
 • Lokalizacja – deklarowany przez założyciela kanału kraj nadawania (raport obejmuje jedynie kanały z polską lokalizacją lub z brakiem zadeklarowanej lokalizacji jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, że kanał nadaje z terenu Polski).
 • RU – Liczba realnych użytkowników.
 • viewCount – całkowita liczba odtworzeń materiałów danego kanału na +/- 3 dni od ostatniego dnia okresu raportowania.
 • subscriberCount – całkowita liczba subskrybentów danego kanału na +/- 3 dni od ostatniego dnia okresu raportowania.
 • videoCount – całkowita liczba materiałów video danego kanału na +/- 3 dni od ostatniego dnia okresu raportowania.
 • Przyrost view – różnica między viewCount na +/- 3 dni od pierwszego dnia okresu raportowania a +/-3 dni ostatniego dnia okresu raportowania *
 • Przyrost video – różnica między videoCount na +/- 3 dni od pierwszego dnia okresu raportowania a +/-3 dni ostatniego dnia okresu raportowania *
 • Przyrost subskrybentów – różnica między subscriberCount na +/- 3 dni od pierwszego dnia okresu raportowania a +/-3 dni ostatniego dnia okresu raportowania *
Jesteś zainteresowany zakupem danych z badania? Napisz do nas w sprawie oferty na adres:
biuro@pbi.org.pl
Jesteś zainteresowany zakupem danych z badania? Napisz do nas w sprawie oferty na adres: