en

Tworzenie grupy referencyjnej

Wróć

Lekcja

06

Tworzenie grupy referencyjnej

Grupa referencyjna jest dodatkowym parametrem grup celowych. Pozwala na wyświetlanie względnych statystyk dopasowania (dopasowanie użytkowników, odsłon i czasu) oraz względnego affinity index wśród internautów. Dzięki grupie referencyjnej możliwe jest odniesienie wyników do zdefiniowanej grupy referencyjnej (a nie do wszystkich internautów) oraz na porównywanie ich ze standardowymi wskaźnikami dopasowania i affinity index wśród internautów.

Analizując dane w oparciu o grupę referencyjną można korzystać ze wszystkich dostępnych wskaźników oglądalności (RU, zasięg, czas, odsłony) oraz wskaźników dopasowania (dopasowanie, affinity index).

Wszystkie wskaźniki – ich opis i funkcja opisane są tutaj.

————————————————————————————————————————————–

W celu zdefiniowania grupy referencyjnej w aplikacji gemiusExplorer należy otworzyć standardowe okno Definicji grup celowych przy pomocy ikony  w menu górnym, a następnie zaznaczyć „box” Edytor grupy referencyjnej znajdujący się w prawym górnym rogu okna:

Po naciśnięciu przycisku użytkownik zostaje przeniesiony do edytora grupy celowej, gdzie ma możliwość zdefiniowania wybranej grupy referencyjnej, w stosunku do której pokazywane będą względne statystyki dopasowania (użytkowników, odsłon i czasu) oraz względne affinity index wśród internautów. Zasady wybierania grupy referencyjnej są takie same jak w przypadku definiowania standardowych grup celowych. Na potrzeby tej lekcji grupę referencyjną określmy cechą płeć=kobieta.

W celu opuszczenia edytora grup celowych należy odznaczyć opcję Edytor grup celowych.

Po powrocie do definiowania grup celowych, wybrana grupa referencyjna zostanie wyświetlona w pierwszej komórce okna i zostanie połączona na zasadzie koniunkcji ze wszystkimi zdefiniowanymi grupami celowymi (patrz rysunek poniżej). Wybranie kobiet jako grupy referencyjnej spowoduje, że wszystkie grupy celowe będą zawierać także tę definicję.

W celu wyświetlenia wyników po zdefiniowaniu grupy referencyjnej oraz grup celowych należy nacisnąć OK.

Słownik pojęć