en

Krzyżowanie grup docelowych

Wróć

Lekcja

07

Krzyżowanie grup docelowych

Krzyżowanie grup celowych pozwala na prezentację rozkładu wskaźników dla różnych kombinacji grup celowych. Funkcja ta umożliwia stworzenie tabeli, w której zarówno w wierszach jak i w kolumnach znajdują się definicje grup celowych, a w komórkach prezentowane są wartości dla wybranych wskaźników. Wygląd tabeli krzyżowej podobnie jak w analizie oglądalności może być dowolnie dostosowany.

Podobnie, jak w przypadku analizy oglądalności na grupach celowych, krzyżowanie grup celowych opiera się na wszystkich dostępnych wskaźnikach oglądalności (RU, zasięg, czas, odsłony) oraz wskaźnikach dopasowania (dopasowanie, affinity index).

Wszystkie wskaźniki – ich opis i funkcja opisane są tutaj.

————————————————————————————————————————————–

W celu skrzyżowania grup celowych należy kliknąć ikonę  na górnym pasku narzędzi lub w menu Analiza wybrać Krzyżowanie grup celowych lub użyć skrótu klawiszowego Alt+4.

Zostanie wtedy wyświetlone okno, w którym możliwe jest zdefiniowanie grup celowych dla wierszy i kolumn:

Aby zdefiniować grupy celowe, które mają znajdować się w tabeli krzyżowej (w wierszach lub kolumnach) należy nacisnąć ikonę trzech kropek . Zostanie wtedy wyświetlone standardowe okno Definicji grup celowych, w którym należy zdefiniować grupy celowe odpowiednio dla wierszy lub kolumn. Należy pamiętać, że aby wybrać kilka cech, trzeba każdą z nich otworzyć w osobnym oknie, można do tego użyć przycisku Podziel wg wybranych cech. Następnie należy zatwierdzić swój wybór poprzez naciśnięcie OK.

Przycisk , pomiędzy dwoma oknami służy do zamiany wszystkich definicji znajdujących się w wierszach z definicjami umieszczonymi w kolumnach. Aby usunąć niektóre bądź wszystkie definicje z wierszy lub kolumn, należy zaznaczyć je lewym przyciskiem myszy, a następnie nacisnąć Delete na klawiaturze.

W celu wyświetlenia tabeli krzyżowej należy nacisnąć OK. Dla wszystkich zaznaczonych wcześniej węzłów zostanie wyświetlona tabela krzyżowa z kombinacją wybranych grup celowych dla poszczególnych wskaźników.

W tabelach krzyżowych, podobnie jak w standardowej analizie oglądalności, możliwe jest dodawanie lub usuwanie węzłów poprzez zaznaczanie ich w Drzewie Mediów, a także wyświetlanie różnych wskaźników poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w nagłówek tabeli.

W celu ponownego zdefiniowania grup celowych do tabeli krzyżowej należy wybrać Krzyżowanie grup celowych w menu Analiza, użyć przycisk   z paska narzędzi lub też zastosować kombinację Alt+4.

Słownik pojęć