en

Analiza oglądalności

Wróć

Lekcja

02

Analiza oglądalności

Podstawową funkcją badania Gemius/PBI jest możliwość analizy oglądalności witryn internetowych, a co za tym idzie – pozyskania wiedzy i wyciągania wniosków. Analiza oglądalności pokazuje, ilu użytkowników ma dana strona, grupa stron lub serwis internetowy. Pozwala sprawdzić  także liczbę odsłon i wizyt na witrynie, czy średni czas spędzany na niej przez użytkowników. W analizie oglądalności istnieje również możliwość przedstawienia wyników w podziale na platformy – PC i mobile. Wszystkie wskaźniki – ich opis i funkcja scharakteryzowane są tutaj.

Jeśli ciekawi Cię, w jaki sposób pozyskiwane są dane, zajrzyj tutaj.

Aby przeprowadzić własną analizę oglądalności należy zaznaczyć w drzewie odpowiednie węzły. Można je wybrać z drzewa mediów lub z drzewa agregatów.

Panel zawierający tabelę ze statystykami oglądalności przedstawia informacje dla poszczególnych węzłów wybranych w drzewie mediów lub drzewie agregatów.

Najprostszym sposobem wybrania jednego węzła jest kliknięcie na pole  znajdujące się po lewej stronie nazwy węzła. Aby odznaczyć zaznaczony węzeł należy kliknąć ponownie to samo pole lub nacisnąć Delete przy zaznaczonym wierszu w tabeli. Dzięki opcji Odznacz wszystkie węzły można jednym ruchem wyłączyć wszystkie zaznaczenia.

Możemy też skorzystać z podręcznego menu uruchamianego prawym przyciskiem myszki:

Zaznaczanie węzłów można przyspieszyć poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl podczas ich wyboru. Spowoduje to przeliczenie statystyk zaznaczonych węzłów dopiero po zwolnieniu klawisza Ctrl. Innym sposobem jest kliknięcie znaku Pauzy   w górnym menu.  Pauza i Ctrl działa analogicznie w momencie odznaczania węzłów.

Na jednym pliku można przeprowadzać kilka analiz jednocześnie. W tym celu należy wybrać polecenie Utwórz nową analizę z menu Analiza, które spowoduje otwarcie nowego okna (kolejne okna są numerowane). Aby zamknąć analizę należy wybrać z tego samego menu opcję Zamknij analizę, lub skorzystać z ikony zamykania (krzyżyk) na pasku okna tej analizy.

UWAGA: zamknięcie ostatniej analizy spowoduje całkowite zamknięcie pliku.

W celu usunięcia wszystkich parametrów analizy (zaznaczonych węzłów w drzewku, wybranych grup celowych, okresów) należy wybrać opcję Resetuj analizę z menu Analiza lub kliknąć ikonę , albo użyć skrót Ctrl+R.