en

Już ponad 450 osób przeszkolonych z badania Mediapanel

Już ponad 450 osób przeszkolonych z badania Mediapanel

W roku 2023 firmy Gemius i Polskie Badania Internetu uruchomiły szkolenia z badania Mediapanel, przeznaczone dla podmiotów z branży medialnej. W pierwszym etapie szkoleń (wrzesień 2023 – styczeń 2024) wzięło udział ponad 450 osób. Nowością jest także wprowadzenie dwóch typów certyfikatów poświadczających przejście szkolenia: dla uczestnika i dla firmy.

Firmy Gemius i Polskie Badania Internetu zakończyły pierwszy etap szkoleń z badania Mediapanel, trwający od połowy września do końca stycznia. Celem szkoleń było zapoznanie z badaniem Mediapanel i najważniejszymi zmianami w tym badaniu od momentu jego powstania (październik 2020 rok). 

Szkolenia przeprowadzono w 17 firmach: organizacjach medialnych (m. in. Biuro Reklamy TVP, PAP, Gremi Media, Grupa ZPR, Infor, Spider’s Web, OKO.press, Interia) i domach mediowych (m.in. IPG Mediabrands, Essence Mediacom, Mindshare, OMD, Dentsu, Havas Media Network Poland). Wzięło w nich udział ponad 450 osób, z czego 390 otrzymało już certyfikat poświadczający zdanie testu końcowego. Osoby te w swoich firmach odpowiadają za planowanie mediów i prowadzenie analiz.

Szkolenie z posługiwania się badaniem Mediapanel trwa 2-3 godziny. Przekazuje ono podstawową wiedzę dotycząca metodologii badania, w tym: sposób rekrutacji panelu, populacja badana, wielkości paneli badawczych, pomiar out of home, pomiar czasu i constant panel. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają również umiejętność posługiwania się interfejsem badania Mediapanel i przygotowywania różnych typów analiz. Spotkanie kończy się testem dla zainteresowanych uczestników; pomyślny wynik tego testu pozwala na otrzymanie certyfikatu. 

Certyfikaty udziału w szkoleniu otrzymują zarówno indywidualni uczestnicy, jak i ich firmy. Certyfikaty indywidualnych uczestników nie mają daty ważności. Z kolei certyfikaty firmowe są ważne przez 12 miesięcy. W kolejnym roku będzie potrzebna kolejna certyfikacja – ma to zapewnić firmom dawkę najbardziej aktualnej wiedzy na temat badania Mediapanel. Jeśli klient ma taką potrzebę, certyfikację można przeprowadzać częściej. 

Aktualnie szkolenia trwają w firmach, które posiadają licencję na badania Mediapanel. Program szkoleń prowadzony jest w sposób ciągły – w lutym br. zaplanowane są kolejne spotkania szkoleniowe, a ustalanie terminów z kolejnymi zainteresowanymi firmami jest w toku. Szkolenia certyfikacyjne z badania Mediapanel objęte są akredytacją DIMAQ od IAB Polska.

Szkolenia certyfikacyjne pozwalają naszym klientom jeszcze lepiej poznać bogate możliwości analityczne, które oferuje Mediapanel. Potwierdzona certyfikatem wiedza nie tylko ułatwia uczestnikom codzienną pracę, ale też stanowi wartość dodaną, budując ich ekspercką pozycję. Cieszymy się, że coraz więcej firm decyduje się na udział w programie, dzięki czemu grono osób w pełni wykorzystujących ogromny potencjał badania stale rośnie. 

Aleksandra Załęska, szefowa badania Mediapanel


Będziemy rozbudowywać nasze badanie i jego interfejs, np. w kierunku zaprezentowania potencjałów reklamowych. W świecie bez cookie Mediapanel zyska na znaczeniu, a my wspólnie z Gemiusem planujemy jego dalszy rozwój jako narzędzia wspomagającego planowanie i rozliczanie kampanii reklamowych. Dlatego tak ważne są dla nas szkolenia pokazujące praktyczne zastosowanie badania.

Krzysztof Mikulski, prezes zarządu PBI


Certyfikacja Mediapanel odbywała się w formie bardzo ciekawie poprowadzonego szkolenia zakończonego krótkim testem. Sam proces certyfikacji Mediapanel pozwolił w jasny i przejrzysty sposób uporządkować wiedzę z zakresu metodologii badania i wykorzystywanych w nim wskaźników. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystywanie wyników badania w naszej codziennej pracy, lepsze zrozumienie mediów i tworzenie bardziej jakościowych rekomendacji dla naszych Klientów opartych o dane.

Karolina Lewandowska, Communications Manager, dentsu Polska


Zdecydowanie polecam zdobycie certyfikatu z badania Mediapanel wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Dzięki zdobytym umiejętnościom jestem teraz znacznie sprawniejsza w korzystaniu z badania, co ma ogromny wpływ na efektywność mojej pracy. To nie tylko ułatwiło mi zrozumienie procesów badawczych, ale także pozwoliło odkryć nowe funkcje, których wcześniej nie wykorzystywałam.

Anna Gawron, Director of Research and Analysis Department, Gremi Media SA