en

Wyniki badania Mediapanel za maj 2024

Wyniki badania Mediapanel za maj 2024

Poniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.

Przypominamy, że opracowaliśmy rozwiązanie, mające na celu wyeliminowanie wpływu mechanizmów autopromocyjnych stosowanych przez Wydawców na wyniki serwisów w badaniu Mediapanel. Wdrożenie rozwiązania zaplanowane jest na 1 lipca 2024. Do czasu jego wprowadzenia zawieszamy prezentowanie w zagregowanych miesięcznych wynikach rankingów domen oraz udostępnianie rankingów dla kategorii tematycznych i funkcjonalnych.

Jednocześnie zaznaczamy, że stosowanie ww. mechanizmów promocyjnych nie ma wpływu na wyniki Grup prezentowanych w badaniu.

W maju liczba internautów wyniosła 29,7 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 25,2 mln osób.

WYDAWCY – INTERNET

Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

APLIKACJE – INTERNET

Audytowane

Wszystkie aplikacje

WYDAWCY- INTERNET – STREAM