en

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest pomiar widowni internetowej?

Pomiar widowni internetowej to jeden z typów badań audytoriów mediowych. Jest to badanie, w którym gromadzone są dane na temat zasięgu i oglądalności serwisów internetowych oraz dane socjo-demograficzne dotyczące widowni tych serwisów. Dane te można wykorzystywać przy tworzeniu ofert reklamowych oraz planowaniu i ocenie skuteczności kampanii reklamowych. Pozwalają one na dokonywanie porównań, które nie byłoby możliwe, gdyby każdy właściciel serwisu www posługiwał się innym systemem pomiaru.

Co oznacza, że badanie Gemius/PBI jest standardem pomiaru widowni internetowej na polskim rynku?

Badanie Gemius/PBI zostało stworzone przez PBI i Gemius w porozumieniu z przedstawicielami rynku internetowego (właściciele serwisów internetowych, domy mediowe, agencje reklamowe itd.) i jest stosowane przez podmioty rynku jako wspólne badanie.

Dlaczego niektóre witryny nie są widoczne w wynikach badania?

Pomiar dokonywany jest za pośrednictwem aplikacji pomiarowej zainstalowanej na komputerach panelistów. W wynikach pojawiają się witryny zgłoszone do badanie przez wydawców lub sieci reklamowe, lub takie, na których popularność wśród panelistów na tyle istotnie wzrasta w porównaniu z poprzednim miesiącem, że dodajemy je do badania z własnej inicjatywy.

Jak duży musi być ruch na witrynie, aby była widoczna w wynikach badania Gemius/PBI?

W wynikach badania pokazywanie wyników jest uzależnione od liczby panelistów zanotowanych na danym węźle. Ten próg to 300 panelistów. Wyniki węzłów poniżej 300 panelistów pozostają ukryte (w wynikach pokazana jest „-„)

Jak mierzycie korzystanie z aplikacji mobilnych?

Łączymy dwa rodzaje pomiaru: site-centric (aplikacje, które są oskryptowane za pomocą narzędzi firmy Gemius) oraz user-centric (aplikacje nieoskryptowane – estymacja wyników jedynie na podstawie tego, co na swoich smartfonach i tabletach uruchamiają członkowie panelu badawczego).

Czym się różni wskaźnik Real Users od wskaźnika Unikalni użytkownicy (Unique Users)?

Różnice pomiędzy wskaźnikami RU i UU są następujące:

 1. Real Users - określa liczbę osób (realnych użytkowników internetu

  , a nie cookies, przeglądarek czy komputerów), które w danym miesiącu odwiedziły witrynę.
 2. Unique Users (unikalni użytkownicy)

  - określa liczbę cookies, które w danym okresie zarejestrowano na witrynie. Cookie jest to mały plik, zapisywany przez stronę internetową na komputerze użytkownika internetu.

Liczba realnych użytkowników (RU) nie odpowiada liczbie cookies (UU) z wielu powodów. Pierwszym z nich jest zjawisko "kasowalności cookies". Polega ono na tym, że niektórzy internauci świadomie bądź przypadkowo kasują co pewien czas zarejestrowane na swoich komputerach cookie. Są przez to rejestrowani wiele razy w badanym okresie. Przykładowo: internauta, który codziennie kasuje cookie na swoim komputerze, jest rozpoznawany w okresie jednego miesiąca jako trzydziestu różnych unique users czyli cookie. Innym powodem powstawania różnic pomiędzy liczbą realnych użytkowników (RU) a liczbą cookies (UU) na badanej witrynie jest współkorzystanie wielu użytkowników z tego samego komputera (tego samego cookie) oraz korzystanie z internetu przez tych samych użytkowników w wielu miejscach (korzystanie z wielu komputerów).

Skąd biorą się różnice w liczbie użytkowników mojej witryny w Google Analytics i badaniu Gemius/PBI?

Przede wszystkim należy pamiętać , że liczba RU to nie to samo co wskaźnik UU w Google Analytics. Obecność witryny w wynikach badania zależy od liczby panelistów zanotowanych na danym węźle. Dane do wyników prezentowanych w badaniu Gemius/PBI czerpiemy ze skryptów pomiarowych Gemius. Różnice miedzy wynikami zliczonymi przez skrypty Gemius i a tymi z Google Analytics mogę wynikać z wielu powodów. Poniżej najistotniejsze: różne metodologie pomiaru samplowania danych (Google Analitics od 500 tys sesji., GemiusPrism od 1 mln zdarzeń). pomiary oparte na różnych typach cookies (GA – 1st party cookies, GP – 3rd party cookies), różnice w oskryptowaniu (np. nieoskryptowanie niektórych podstron którymś rodzajem skryptów).

Co oznacza pojęcie Realny Użytkownik?

Realny użytkownik jest odpowiednikiem internauty. Wskaźnik ten pozwala oszacować liczbę internautów odwiedzających daną witrynę. Pozbywamy się wówczas problemu kasowalności cookies i nieprzyjmowania cookies – co utrudnia analizę za pomocą narzędzi web analytics Dla każdej audytowanej witryny liczba RU jest wyznaczana w oparciu o zachowanie wszystkich użytkowników odwiedzających daną stronę.

Gdzie mogę obejrzeć dane demo?

Demo

Instrukcja jak obejrzeć dane demonstracyjne znajduję się tu:

www.audience.gemius.com/pl/wyniki-badania/demo-data/

Co mi daje audyt?

Dane dla węzłów audytowanych bazują na danych site-centric (zgodność wskaźników typu odsłony i czas to 1%). Również dane soc-dem są oparte na dużym panelu o liczności 130 tys panelistów. Dla węzłów nieaudytowanych jest to software-panel o liczności 11 tys. Dodatkowo dla węzłów objętych audytem w danych miesięcznych pokazywana jest liczba BrowserID – liczba unikalnych użytkowników zidentyfikowanych za pomocą cookiesa lub identyfikatora zapisywanego w przestrzeni local-storage przeglądarki. Dla węzłów audytowanych pokazywana jest również liczba odsłon i czas poniżej progu panelistów.

Kiedy publikowane są dane z badania?

Dane dzienne za poprzedni dzień/dni publikowane są w dni robocze do godziny 14. Dane tygodniowe (poniedziałek-niedziela) publikowane są w pierwszy dzień roboczy po tygodniu badanym do godziny 14 Dane miesięczne publikowane są w ciągu 3 dni roboczych po 5 dniu miesiąca.

Jakie urządzenia badacie?

W wynikach badania pokazywany jest ruch z urządzeń typu PC, telefonów i tabletów. W panelu badawczym mamy użytkowników tych 3 typów urządzeń. Dane ze skryptów pomiarowych zbieramy ze wszystkich urządzeń, jednak w badaniu jest uwzględniany tylko ruch z wcześniej wymienionych.

Czym się różni badanie Megapanel od obecnego badania Gemius/PBI?

Badanie Megapanel było prowadzone w latach 2004-2015. Obecne badanie Gemius/PBI jest prowadzone od stycznia 2016r. Obejmuje urządzienia typu PC i mobile (Megapanel tylko PC). Dostarcza dane dzienne, miesięczne i tygodniowe (Megapanel – dane miesięczne i tygodniowe). dane są dostępne krótko po okresie badanym (Metodologia badania Megapanel wymagała odczekania okresu 28 dni po badanym okresie do rozpoczęcia obliczeń)

Jakie wskaźniki można porównywać z badaniem Megapanel?

Badanie Gemius PBI jest badaniem dużo bardziej rozwiniętym. Obejmuje oprócz komputerów PC również urządzenia mobilne i dla tych urządzeń wyznaczane jest RU.

Badanie Gemius/PBI Megapanel
odsłony na platformie PC odsłony krajowe niemobilne
czas na platformie PC czas krajowy niemobilny
odsłony na platformie Mobile odsłony krajowe mobilne
czas na platformie Mobile czas krajowy mobilny
RU danego węzła na PC / RU Internetu na PC - należy uwzględnić fakt, że od marca 2016 rozdzielony został ruch na platformie PC na work i home. zasięg

Jak otrzymać dostęp do wyników?

Prosimy o kontakt z wybraną osobą:

KONTAKT

Jakie dane znajdę w wynikach?

WSKAŹNIKI

Kto korzysta z wyników badania

Z wyników badania Gemius/PBi korzystają różnorodne podmioty związane z branżą internetową, reklamodawcy, agencje reklamowe i domy mediowe – do szacowania potencjału reklamowego stron www i planowania kampanii online; wydawcy, właściciele serwisów internetowych – do szacowania swojego udziału w rynku, porównywania się z konkurencją oraz tworzenia cenników reklamowych; działy marketingu i badawcze największych firm z różnych sektorów – do analiz rynkowych, porównań z konkurencją i oceny skuteczności działań marketingowych inwestorzy i konsultanci działający w środowisku startupowym – do analiz rynkowych i szacowania potencjału rozwiązań internetowych; naukowcy – w opracowaniach naukowych i projektach badawczych; media – w tworzeniu rzetelnych i wiarygodnych publikacji oraz wzmianek w mediach.

Dlaczego tak długo się pobierają dane?

Pliki z wynikami mają znaczny rozmiar i pobranie ich na komputer użytkownika może zająć trochę czasu. Szybkość pobierania danych jest również uzależniona od jakości połączenia internetowego. Przy pierwszym korzystaniu z aplikacji analitycznej, zalecamy zalogowanie się do widoku kalendarza i pozostawienia włączonego programu GemiusExplorer. Dane są pobierane w ustalonej kolejności – od najnowszych, od dziennych, przez tygodniowe, do miesięcznych.

Czy mogę robić wykresy w aplikacji analitycznej?

Aplikacja analityczna umożliwia eksport danych w żądanym formacie (xls, csv ) – dzięki temu możliwe jest analizowanie i dowolna wizualizacja danych w specjalistycznym oprogramowaniu.

Kto to jest panelista fuzyjny?

Do gromadzenia danych do badania korzystamy z różnych źródeł wiedzy o użytkownikach – paneli użytkowników różnych typów urządzeń (BrowserID-paneliści – osoby, którzy wypełnili ankietę rekrutacyjną, software-paneliści – osoby, które dodatkowo zainstalowały oprogramowanie pomiarowe). Bardzo ważny jest również panel kalibracyjny, którego uczestnicy pozwalają mierzyć swoją aktywność na wszystkich swoich urządzeniach. Każdy z tych zbiorów panelistów dostarcza inną część informacji do danych wynikowych. W procesie produkcji powstaje panel, który posiada wszystkie zebrane informacje: informacje o aktywności na węzłach nieaudytowanych, dużo dokładniejsze informacje o aktywności użytkowników węzłów audytowanych i informacje o współużytkowaniu urządzeń.

Czy mogę robić wykresy w aplikacji analitycznej?

Aplikacja analityczna umożliwia eksport danych w żądanym formacie (xls, csv ) – dzięki temu możliwe jest analizowanie i dowolna wizualizacja danych w specjalistycznym oprogramowaniu.

Dlaczego dla mojej strony widzę różne wyniki w badaniu Gemius/PBI i w narzędziu GemiusPrism?

W wynikach badania uwzględniamy tylko ruch krajowy z urządzeń typu PC, telefon, tablet. W GemiusPrism widoczny jest cały ruch zebrany za pomocą skryptów.

Jak mierzycie korzystanie z aplikacji mobilnych?

Łączymy dwa rodzaje pomiaru: site-centric (aplikacje, które są oskryptowane za pomocą narzędzi firmy Gemius) oraz user-centric (aplikacje nieoskryptowane – estymacja wyników jedynie na podstawie tego, co na swoich smartfonach i tabletach uruchamiają członkowie panelu badawczego).

Jakie aplikacje uwzględnia Wasz pomiar?

W pomiarze uwzględniamy aplikacje zgłoszone przez wydawców do pomiaru – zarówno oskryptowane jak i nieoskryptowane. Pomiarem objęte zostały również najpopularniejsze aplikacje nieoskryptowane, nawet jeżeli nie zostały zgłoszone do badania przez ich właściciela.

Jakie warunki muszą być spełnione aby aplikacja była widoczna w wynikach badania?

Dane dla aplikacji są widoczne w wynikach badania, jeśli daną aplikację uruchomiło co najmniej 300 panelistów.

Jaka jest definicja realnego użytkownika?

Realny użytkownik to taki, który choć raz skorzystał w danym okresie z aplikacji.

Dlaczego liczba użytkowników w Waszym badaniu różni się czasem od liczby użytkowników aplikacji podawanej przez właściciela aplikacji?

Dla aplikacji audytowanych różnice mogą wynikać z faktu, że:

 1. Zliczania danych site-centric tylko dla wersji oskryptowanych

  . Aplikacja może mieć wpięte kody badania tylko dla części systemów operacyjnych. Firma badawcza rekomenduje oskryptowanie wszystkich wersji obecnych na rynku, jednak to od wydawcy zależy , które wersje zostaną oskryptowane.
 2. Dane wydawców to liczby urządzeń,

  natomiast w wynikach badania na tej podstawie są estymowane liczby Realnych Użytkowników. Z naszego panelu wiemy, ile średnio osób korzysta z danego typu urządzenia.
 3. Propagacja

  - zbieramy dane od użytkowników, którzy posiadają oskryptowaną wersję aplikacji. Na rynku funkcjonują jeszcze wersje nieoskryptowane. Odsetek starych, niezaktualizowanych aplikacji stopniowo będzie się zmniejszał.

Dla aplikacji nieaudytowanych różnice mogą wynikać z tego że:

 1. Estymujemy wyniki na podstawie panelu badawczego.

  Panelistą może zostać w tym momencie tylko użytkownik telefonu z systemem Android, więc estymujemy użytkowników tylko tego systemu.

Dla obu rodzajów aplikacji różnice mogą wynikać też z tego że:

 1. Uwzględniamy korzystanie z danej aplikacji tylko z terenu Polski a nie z zagranicy.
 2. Właściciele aplikacji mogą podawać różne miary różniące się od naszej definicji realnego użytkownika np. liczbę pobranych ze sklepu aplikacji lub liczbę zainstalowanych aplikacji (nawet jeżeli nie są w ogóle lub prawie w ogóle używane).

Jakie systemy operacyjne urządzeń mobilnych uwzględniacie w pomiarze?

Dla aplikacji oskryptowanych uwzględniamy wszystkie najpopularniejsze systemy: Android, iOS i Windows Phone. Dla aplikacji nieoskryptowanych dane estymujemy na panelu internautów który stanowią posiadacze smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym Android. To najpopularniejszy wśród użytkowników system – jak wynika z danych dla oskryptowanych witryn www 84 proc. użytkowników ma urządzenia z systemem Android, 12 proc. – z systemem iOS, a 4 proc. – z systemem Windows Phone.

Czy może zdarzyć się tak, że aplikacja działająca w tle albo tylko generująca jakiś transfer, bez świadomego uruchamiania jej przez użytkownika, jest uwzględniana w wynikach?

W przypadku aplikacji nieaudytowanych pomiar jest oparty na panelu. Tam gdzie jest to możliwe sprawdzana jest widoczność aplikacji na ekranie i tylko taka akcja jest liczona jako skorzystanie z aplikacji. Pozostaje niewielka część panelistów, w przypadku których nie ma technicznej możliwości sprawdzania widoczności aplikacji na ekranie – wówczas jako użycie uznawana jest obecność uruchomionego procesu aplikacji w pamięci urządzenia.

W jaki sposób udostępniacie wyniki badania?

Wyniki naszego badania dostępne są dla posiadaczy licencji na oprogramowanie Gemius Explorer lub w formie odpłatnych raportów. Do celów niekomercyjnych (publikacje w mediach, dane na potrzeby artykułów tworzonych przez dziennikarzy) udostępniamy ranking top 20 aplikacji lub zestawienie, w którym znajduje się maksymalnie 20 aplikacji.