en

Prezentacja wyników badania

Wyniki badania Gemius/PBI prezentowane są za pomocą programu
Gemius Explorer.

Główny widok programu Gemius Explorer

W pakiecie z aplikacją Gemius Explorer otrzymasz szkolenie dotyczące jej działania. Możesz również
skorzystać z naszych lekcji

Chcesz wypróbować naszą aplikację?

Pobierz wersję demonstracyjną

Pobierz wersję demo

Z menu Plik wybierz opcję „Otwórz dane overnight”

Zaloguj się

login: pl:demo
hasło: demo

Otworzy się kalendarz. Przejdź do widoku lipca i wybierz odpowiedni dzień lub
dni z dostępnego zakresu dat (zaznaczony pogrubioną czcionką).

Pytania? Skontaktuj się z Michałem Włodarczykiem z firmy Gemius:
michal.maciej.wlodarczyk@gemius.com

Pytania? Skontaktuj się z Michałem Włodarczykiem z firmy Gemius:

michal.maciej.wlodarczyk@gemius.com