en

I-COM Global Summit 2017 – podsumowanie konferencji

I-COM Global Summit 2017 – podsumowanie konferencji

Konferencja I-COM Global Summit 2017 odbyła się w dniach 24-27 kwietnia b.r. w Porto w Portugalii. Hasło tegorocznej, ósmej z kolei edycji brzmiało: Data 2017: The Year of Change (“dane 2017: rok zmian”).

Podobnie jak w poprzednich latach, wydarzenie I-COM Global Summit 2017  trwało przez kilka dni. Między 21 a 23 kwietnia, podczas weekendu przedkonferecyjnego odbywały się hackatony Data Science i meetupy. W poniedziałek, 24 kwietnia, rozpoczęła się konferencja I-COM Global Summit 2017. Tego dnia odbyła się sesja okrągłych stołów, której uczestnicy, podzieleni na grupy debatowali nad przyszłymi kierunkami rozwoju badań marketingowych.

Kolejny dzień – wtorek, 25 kwietnia – poświęcony był prezentacjom finalistów konkursów organizowanych przez I-COM. Na początku dnia przedstawili się finaliści Data Creativity Awards. Popołudnie należało do finalistów Data Science Hackathon. W ostatniej części programu prezentowały się startupy działające w obszarze przetwarzania danych marketingowych.

Kolejne dwa dni, środa 26 kwietnia i czwartek 27 kwietnia były głównymi dniami konferencji I-COM Global Summit. Wystąpienia podczas konferencji wygłosiło aż 144 prelegentów – reprezentantów firm badawczych, organizacji zarządzających badaniami w poszczególnych krajach, największych przedsiębiorstw oraz organizacji branżowych. W piątek, 28 kwietnia uczestnicy programu pokonferencyjnego wyruszyli na dwudniową wycieczkę do Regionu Douro Wine.

I-COM jest organizacją , która bada tworzenie wartości biznesowej za pomocą danych marketingowych i pomiaru marketingowego. Działania I-COM wspiera 100 organizacji, reprezentujących specjalistów marketingu, agencje i właścicieli mediów z 40 krajów. I-COM organizuje fora, które prezentują znaczące innowacje i uzgodnienia w zakresie dobrych praktyk.

Więcej informacji: http://www.i-com.org/gs-overview/