en

Stopień II

Stopień II - Odświeżenie certyfikatu

Szkolenie aktualizujące wiedzę i potwierdzające odświeżenie certyfikatu – co dwa lata

Zakres szkolenia

  • Najnowsze trendy w polskim internecie
  • Przypomnienie najważniejszych wskaź ników w badanu widowni internetowej
  • Nowe funkcjonalności, nowe wskaźniki w badaniu Gemius/PBI wprowadzone w cią gu ostatnich dwóch lat od daty realizacji aktualnego szkolenia
  • Przykłady analiz oparte na nowych funkcjonalnościach i ich praktyczne zastosowanie

CENA:

Cena: 200 PLN/osoba

Klienci firmy Gemius w danym roku kalendarzowym – rabat 100 proc.

    Formularz zapytania    Jestem zainteresowany