en

Raporty i Analizy

Polscy internauci we wrześniu 2020

We wrześniu z internetu korzystało 27,7 mln Polaków (14,1 mln kobiet oraz 13,6 mln mężczyzn). Łącznie wykonali oni 55,4 mld odsłon, zaś przeciętny internauta spędzał w sieci blisko 2 godz. i 4 minuty dziennie. Najbardziej aktywnym pod względem liczby internautów dniem miesiąca był wtorek, 1 września (23,5 mln osób), zaś najmniej osób korzystało z internetu w sobotę, 19 września (21,9 mln).

27,7 mln internautów we wrześniu

We wrześniu za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów połączyło się z siecią 22,4 mln internautów. 24,4 mln wykorzystywało do tego celu urządzenia mobilne, przy czym 24,1 mln internautów posługiwało się smartfonami, a 3 mln przeglądało zasoby sieci przy pomocy tabletów.

Mobile vs PC

Użytkownicy, którzy łączą się z internetem wyłącznie za pośrednictwem urządzeń mobilnych, stanowili w styczniu średnio 42% ogółu internautów. W przypadku osób korzystających jedynie z komputerów stacjonarnych i laptopów odsetek ten wyniósł 19%, a dla internautów używających różnych typów urządzeń – 39%.

Mediapanel – nowe jednoźródłowe badanie cross-mediowe

Wyniki badania Gemius/PBI za wrzesień 2020 r. to ostatnie dane, które udostępniliśmy w dotychczasowej formule. W październiku uruchomiliśmy nowe badanie jednoźródłowe – Mediapanel. Jest to pierwsze badanie w Polsce, które prezentuje wspólny potencjał kluczowych mediów – internetu, radia i telewizji – a także poziom ich konsumpcji w domu i poza miejscem zamieszkania.

Wystandaryzowane wskaźniki, wspólne dla wszystkich typów mediów, pozwalają dokonywać kompleksowych analiz cross-mediowych. Mediapanel obejmuje dane cross-mediowe w podziale na 7 typów mediów: PC home, PC work, Phones, Tablets, TV in home, TV out of home, Radio.