en

Raporty i Analizy

Polscy internauci we wrześniu 2017

We wrześniu z Internetu korzystało 26,7 mln. Polaków (13 mln kobiet i 13,7 mln mężczyzn). Wygenerowali oni łącznie 52,3 mld odsłon i spędzili w sieci średnio dziennie 2 h i 7 min. Najwięcej osób połączyło się z siecią we wtorek 12 września – liczba użytkowników tego dnia wyniosła 22,2 mln osób. Najmniej aktywnym dniem miesiąca była sobota 9 września, gdy z siecią połączyło się 20,3 mln internautów.

26,7 mln internautów we wrześniu

Za pośrednictwem komputerów stacjonarnych i laptopów z siecią łączyło się 23,4 mln Polaków. Urządzenia mobilne wykorzystywało w tym celu 20,6 mln osób, przy czym ze smartfonów skorzystało 20,1 mln internautów, zaś z tabletów – 3,8 mln osób.

 

Mobile buduje zasięg

W ubiegłym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby aktywnych internautów był wtorek 12 września, kiedy z siecią połączyło się 22,2 mln użytkowników. To również dzień, kiedy najwięcej osób korzystało z internetu na urządzeniach mobilnych – 17 mln. Najmniejszą liczbę aktywnych internautów – 20,3 mln – odnotowano 9 września. Tego dnia użytkownicy łączący się z siecią tylko poprzez urządzenia mobilne stanowili aż 46 proc. widowni internetowej.

Użytkownicy korzystający z internetu na smartfonach i tabletach stanowią dziś niezwykle istotną pod względem liczebności grupę, która znacząco wpływa na zasięgi stron internetowych. We wrześniu osoby, które łączyły się  z siecią wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych stanowiły średnio dziennie blisko 40 proc. ogółu internautów.

 

 

Zakupy mobilne domeną kobiet?

Kobiety zdecydowanie chętniej niż mężczyźni korzystają z serwisów e-commerce na urządzeniach mobilnych. W poniedziałek 18 września liczba użytkowniczek tych serwisów przewyższyła liczbę użytkowników o 1,3 mln (3,2 mln kobiet vs. 1,9 mln mężczyzn). Gdy pod uwagę weźmiemy średnie miesięczne dla obu płci, liczba internautek zainteresowanych zakupami online za pomocą urządzeń mobilnych przewyższa liczbę internautów o blisko milion.

Co ciekawe, w przypadku osób łączących się z internetem na komputerach stacjonarnych nie obserwujemy znaczących różnic w liczbie kobiet i mężczyzn korzystających z serwisów e-commerce.

 

Zainteresowanie plotkami rośnie z wiekiem?

Popularność serwisów z kategorii „Plotki i życie gwiazd” rośnie wraz z wiekiem internautów. Na przykładzie danych dziennych z września 2017 roku wyraźnie widać, że najmniej zainteresowaną tą tematyką grupą wiekową są osoby w wieku 15-24 lat.  Średni zasięg dzienny omawianych serwisów w tej grupie nieznacznie przekracza 4 proc. Wśród internautów w wieku 25-39 lat zasięg stron z tej kategorii wynosi już 8,5 proc. i jest zbliżony do tego, który obserwujemy w grupie 40-54 lat – 8,8 proc. Największym zainteresowaniem serwisy poświęcone plotkom cieszą się wśród najstarszych odbiorców (55 lat i więcej) i docierają średnio dziennie do co dziesiątego użytkownika sieci w tym wieku. Najwyższy zasięg w tej grupie odnotowano 22 września – wyniósł on wówczas 12,5 proc.