en

Raporty i Analizy

Polscy internauci w grudniu 2019

W grudniu z internetu korzystało 27,7 mln Polaków (14 mln kobiet oraz 13,7 mln mężczyzn). Łącznie wykonali oni 56,8 mld odsłon, zaś przeciętny internauta spędzał w sieci blisko 1 godz. 37 min. dziennie. Najbardziej aktywnym pod względem liczby internautów dniem miesiąca był poniedziałek, 16 grudnia (24,3 mln osób), zaś najmniej osób korzystało z internetu w środę, 25 grudnia (22,4 mln).

27,7 mln internautów w grudniu

W grudniu za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów połączyło się z siecią 22,9 mln internautów. 23,4 mln wykorzystywało do tego celu urządzenia mobilne, przy czym 23,1 mln internautów posługiwało się smartfonami, a 2,9 mln przeglądało zasoby sieci przy pomocy tabletów.

Internauci na przestrzeni roku

Liczba internautów w 2019 r. utrzymywała się na stabilnym poziomie, jednak obserwowaliśmy pewne wahania jeśli chodzi o aktywność użytkowników korzystających z poszczególnych typów urządzeń. Przez cały rok największą grupę internautów stanowiły osoby, które łączyły się z siecią za pośrednictwem telefonów (średnio 23,7 mln RU miesięcznie) – ich rekordową liczbę (24,3 mln) odnotowaliśmy w sierpniu. Niewiele mniej, bo 22,7 mln średnio miesięcznie osób korzystało z internetu za pośrednictwem komputerów stacjonarnych i laptopów. Największą różnicę pomiędzy liczbą użytkowników tych dwóch platform obserwowaliśmy w okresie wakacyjnym – wyniosła ona 1,8 mln w czerwcu, 2 mln w lipcu oraz 2,5 mln w sierpniu. Pod koniec roku wartości te ponownie osiągnęły zbliżony poziom (22,9 mln PC oraz 23 mln telefony).

2019 w poszczególnych kategoriach tematycznych

Sprawdziliśmy, jak na przestrzeni roku zmieniała się liczba internautów przeglądających strony z wybranych kategorii tematycznych. W tym miesiącu prezentujemy analizę stron związanych z kulturą i rozrywką, serwisami e-commerce oraz informacjami i publicystyką. Zilustrowane na wykresach dane demograficzne dotyczą miesiąca, w którym liczba użytkowników danej kategorii była najwyższa w skali roku.

Strony o tematyce kulturalnej i rozrywkowej były w 2019 interesujące dla średnio miesięcznie 27,4 mln użytkowników, przy czym największą ich aktywność odnotowaliśmy w styczniu (27,8 mln RU), najmniejszą zaś w grudniu (27 mln).

Serwisy e-commerce również przyciągały uwagę dużej grupy internautów. Średnio miesięcznie było ich 25,4 mln, przy czym miesiącem, w którym aktywność internautów była najwyższa, był marzec (26 mln). Najmniej osób – 25 mln  – interesowało się stronami związanymi z e-zakupami w sierpniu.

Strony o tematyce informacyjnej i publicystycznej (w tej grupie uwzględniliśmy również serwisy pogodowe) były interesujące dla średnio 24 mln internautów miesięcznie. Najwyższą liczbę użytkowników w tych serwisach odnotowaliśmy w styczniu (24,3 mln), najniższą zaś w lutym – 23,6 mln.