en

Raporty i Analizy

Polscy internauci w marcu 2018

W marcu z internetu korzystało 28,2 mln Polaków (13,8 mln kobiet oraz 14,4 mln mężczyzn), którzy wygenerowali łącznie 57,7 mld odsłon. Przeciętny internauta spędzał w sieci 2 godz. 6 min dziennie. Najbardziej aktywnym pod względem liczby internautów dniem miesiąca był czwartek, 1 marca (23 mln osób), zaś najmniej osób korzystało z internetu w sobotę, 31 marca (21,3 mln).

28,2 mln internautów w marcu

24,5 mln internautów połączyło się w marcu z siecią za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów. 22,2 mln wykorzystywało w tym celu urządzenia mobilne, przy czym 21,7 mln internautów posługiwało się smartfonami, a 3,8 mln przeglądało zasoby sieci przy pomocy tabletów.

Tylko laptop i komputer

Omawialiśmy już rosnący udział internautów, łączących się z internetem wyłącznie za pomocą telefonów i tabletów. Jak na tym tle wypadają ci, którzy z zasobów sieci korzystają tylko za pośrednictwem komputerów stacjonarnych i laptopów?

Okazuje się, że w skali miesiąca ich odsetek wynosi 24 proc. średnio dziennie. To mniej niż jedna czwarta internautów. Ich udział utrzymuje się na zbliżonym poziomie, niezależnie od dnia tygodnia. Dla porównania, użytkownicy korzystający z internetu wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych, stanowią średnio dziennie 38 proc. ogółu internautów. Jedynie punkt procentowy mniej (37 proc.) stanowią ci, którzy z zasobów sieci korzystają zarówno mobilnie, jak i na komputerach stacjonarnych i laptopach.

Najwięcej odsłon w największych miastach

Internauci mieszkający w miastach liczących ponad 500 tys. mieszkańców generują średnio miesięcznie najwięcej odsłon w przeliczeniu na użytkownika, niezależnie od urządzenia, z którego łączą się z internetem. Jak wynika z danych, im większe miasto, tym większa aktywność użytkowników, wyrażona w liczbie wykonywanych odsłon. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w przypadku komputerów stacjonarnych i laptopów (zarówno używanych w domu, jak i w pracy), gdzie różnice są najbardziej znaczące. Co ciekawe, w przypadku odsłon generowanych za pośrednictwem urządzeń mobilnych różnice są niewielkie. Mieszkańcy wsi wykonują średnio 863 odsłon miesięcznie, podczas gdy internauci z miast powyżej 500 tys. – 1031.

Okres przedświąteczny z dala od internetu

Analiza aktywności internautów na komputerach stacjonarnych i laptopach wykazała znaczący spadek liczby odsłon generowanych dziennie w okresie bezpośrednio poprzedzającym Wielkanoc. Zestawienie ostatniego tygodnia marca ze średnimi wynikami dla pozostałej części miesiąca (w rozbiciu na poszczególne dni tygodnia) wykazało, że już w przedświąteczną środę użytkownicy generowali mniej odsłon, niż wcześniej.

Największe różnice obserwujemy w czwartek i piątek (29 i 30 marca), zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. 29 marca kobiety wygenerowały średnio niemal 2,7 razy mniej odsłon niż w pozostałe czwartki tego miesiąca, w przypadku mężczyzn różnica ta była 3,5-krotna. 30 marca (piątek) było to odpowiednio prawie 2 razy mniej odsłon w przypadku kobiet, oraz 2,6 razy mniej odsłon w przypadku mężczyzn (średnio dziennie).

 

Chcesz otrzymywać podobne informacje raz w miesiącu?