en

Raporty i Analizy

Polscy internauci w lutym 2018

W lutym z internetu korzystało 27,9 mln Polaków, z czego 13,6 mln stanowiły kobiety, a 14,3 mln – mężczyźni. Wygenerowali oni łącznie 55 mld odsłon i spędzali w sieci przeciętnie 2 godz. 12 min dziennie. Najbardziej aktywnym pod względem liczby internautów dniem miesiąca był poniedziałek, 26 lutego (23,1 mln osób), zaś najmniej osób korzystało z internetu w sobotę, 10 lutego (21,5 mln).

27,9 mln internautów w lutym

W lutym, za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów z siecią połączyło się 24,3 mln użytkowników. 22,1 mln wykorzystywało w tym celu urządzenia mobilne, przy czym 21,6 mln internautów posługiwało się smartfonami, a 3,8 mln przeglądało zasoby sieci przy pomocy tabletów.

W weekendy ze smartfonem
Jak wynika z danych, największy odsetek internautów łączy się z siecią wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych w soboty i niedziele. W lutym średni udział takich użytkowników mobilnych wśród wszystkich aktywnych użytkowników dla tych dni tygodnia wyniósł 42 proc., podczas gdy dla dni powszednich było to 37 proc. Najwyższy odsetek użytkowników przeglądających zasoby sieci wyłącznie mobilnie – 44 proc.  – odnotowano w sobotę 24 lutego.

Najwięcej internautów połączyło się z internetem za pośrednictwem urządzeń mobilnych w poniedziałek, 26 lutego (17,6 mln).

Kto spędza najwięcej czasu w sieci?

W ubiegłym miesiącu poddaliśmy analizie mieszkańców poszczególnych województw pod kątem ich aktywności online. Zarówno pod względem liczby internautów, jak i generowanych miesięcznie odsłon, na pierwszym miejscu uplasowało się województwo mazowieckie. Okazuje się, że internauci z tego regionu spędzają w internecie również najwięcej czasu – miesięcznie średnio 54 godziny i 10 minut na użytkownika.

W czołówce zestawienia znalazły się także województwa śląskie i małopolskie (odpowiednio 50 godz. i 59 min. oraz 50 godz. i 19 min. średnio miesięcznie na użytkownika). Blisko 10 godzin mniej poświęcają na przeglądanie zasobów sieci mieszkańcy województwa opolskiego (41 godz. i 26 min.).

Kobiety wolą sklepy

Strony poświęcone zakupom online przegląda dziennie średnio 4,5 miliona kobiet. W przypadku mężczyzn średnia ta wynosi 3,9 mln. O ile jednak mężczyźni poświęcają podobną uwagę sklepom i aukcjom internetowym (odpowiednio, średnio 2,3 mln i 2,1 mln użytkowników dziennie), o tyle kobiety wyraźnie chętniej odwiedzają strony sklepów (średnio dziennie 1,7 mln użytkowniczek sieci na stronach aukcji oraz 3 mln na stronach sklepów).

Co ciekawe, zainteresowanie internautek sklepami online utrzymuje się na zbliżonym poziomie przez większość tygodnia. Wyraźny spadek ma miejsce w soboty, kiedy to sklepy odwiedza średnio 2,7 mln kobiet. Tendencji tej nie obserwujemy w przypadku stron aukcyjnych.

Chcesz otrzymywać podobne informacje raz w miesiącu?