en

Raporty i Analizy

Liczba internautów w mln w podziale na typ urządzeń – marzec 2017

W marcu w sieci polski internauta korzystający z komputera stacjonarnego lub laptopa spędził średnio ponad 3 godziny, zaś internauta mobilny prawie godzinę.

W ciągu tygodnia roboczego komputery zdecydowanie dominują nad urządzeniami mobilnymi. W weekendy polscy internauci częściej posługują się urządzeniami mobilnymi – telefonami i tabletami.