en

Wystąpienia Konferencyjne

Generacje w internecie – obraz z danych z badania Gemius/PBI

Prezentacja „Generacje w internecie” została wygłoszona przez Annę Miotk podczas II Konferencji Analiz Medioznawczych „Pokoleniowe spojrzenie na media”. Konferencja odbyła się 19 maja w Warszawie, a jej organizatorem było Koło Naukowe Analiz Medioznawczych.

Anna Miotk mówiła o tym, jakie różnice można zaobserwować pomiędzy przedstawicielami poszczególnych pokoleń na podstawie danych z badania Gemius/PBI. W skrócie można je przedstawić następująco:

  • Grupa wiekowa 7-24 (pokolenie Z) to pokolenie najszybciej chwytające nowości techniczne i też najbardziej zainteresowane nowinkami technicznymi oraz edukacją. Aplikacje, które ich najbardziej angażują, to Snapchat i aplikacje funkcjonalne.
  • Najsilniej reprezentowanym pokoleniem w internecie i najbardziej zaangażowanym jest grupa 25-44 lata (pokolenie Y). To pokolenie, które najchętniej używa smartfonów i różnorodnych aplikacji. Najbardziej angażujące dla Y tematy to praca i tematyka budowlana.
  • Grupa internautów w wieku 45-54 (pokolenie X) najbardziej angażuje się w serwisy o tematyce biznesowej i budowlanej. Ich zaangażowanie w aplikacje lokuje się gdzieś pomiędzy Y i Babyboomers.
  • Najstarsze pokolenie internautów, w wieku 55+ (połączone generacje X i Babyboomers) stosunkowo najrzadziej angażuje się w aplikacje i zazwyczaj używa ich mniejszej liczby. Aplikacje, które wybierają, to głównie aplikacje do komunikacji (WhatsApp, Skype) oraz zdjęcia. Ta grupa ponadprzeciętnie angażuje się w tematykę sportu, biznesu, polityki, turystyki oraz kategorię stron publicznych.

Więcej informacji: pobierz prezentację

Pobierz prezentację