en

Wystąpienia Konferencyjne

Badania audytoriów mediowych – źródło informacji biznesowej

Prezentacja Anny Miotk „Badania audytoriów mediowych jako źródło informacji pozwalającej podejmować lepsze decyzje biznesowe” została wygłoszona podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka o informacji w okresie zmian”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW i odbyło się w dniach 15-16 maja 2017 w Warszawie.

Materiał ukazuje internet, jako medium, które ulega szybkim i dynamicznym przemianom, ze względu na rozwój technologii. Wiąże się z tymi przemianami także szybka zmiana w nawykach konsumentów – przykładowo, szybki internet mobilny i urządzenia, na których wygodnie się go obsługuje (smartfony) powodują, że coraz więcej konsumentów chętnie z niego korzysta. Internet jest też medium dobrze mierzalnym – wszelkie dane o użytkownikach i ich zachowaniach mogą być zarejestrowane.

Badania audytoriów mediowych można prowadzić za pomocą rozmaitych narzędzi analitycznych. W przypadku małej strony internetowej sprawdzą się rozwiązania analityki webowej. Większe serwisy mogą skorzystać z pomiaru widowni internetowej – to badanie sprawdzi się tam, gdzie chce się dokonać analizy konkurencji lub przygotować ofertę reklamową, która pozwoli na pokazanie pozycji serwisu na tle innych graczy. Ze względu na to, że bazuje ono nie tylko na analityce webowej, ale również na panelu internautów, jest też ono bardzo precyzyjne. W Polsce takim badaniem jest badanie Gemius/PBI. Z kolei organizacje prowadzące profile w mediach społecznościowych, mogą skorzystać z wewnętrznych statystyk tych serwisów, zewnętrznych narzędzi analitycznych oraz narzędzi do zarządzania kampaniami. Publiczność osób piszących na temat danej marki czy organizacji można też próbować określić dzięki monitoringowi internetu – niektóre narzędzia zbierają również dane o widowni. Z kolei rankingi internetowych liderów opinii pozwalają określić publiczność tych liderów.

Wymienione rozwiązania opierają się na analizie danych o zachowaniach użytkowników, która ma jednak swoje ograniczenia. Mamy wiedzę o zachowaniach użytkowników, ale nie wiemy, dlaczego tak a nie inaczej się zachowują – więc w tym przypadku warto uzupełniać badania ilościowe jakościowymi. Nie możemy też wnioskować o świadomości marek czy wpływie influencerów na podstawie samych danych dotyczących wielkości widowni, zasięgu komunikatów czy zaangażowania publiczności – do tego służą badania sondażowe.

Prezentacja dostępna tutaj: Pobierz prezentację

badania audytoriów mediowych

ZapiszZapisz

Pobierz prezentację