en

Zmiana na stanowisku prezesa Polskich Badań Internetu

Zmiana na stanowisku prezesa Polskich Badań Internetu

Zgromadzenie Wspólników spółki Polskie Badania Internetu zdecydowało o odwołaniu Pawła Laskowskiego z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 1 czerwca br. Wynika to z podjęcia przez Pawła Laskowskiego nowych zobowiązań zawodowych.  

Następnie Zgromadzenie Wspólników PBI powołało na stanowisko prezesa PBI Krzysztofa Mikulskiego. Krzysztof Mikulski był Przewodniczącym Rady Nadzorczej i członkiem ciał nadzorczych spółki PBI w latach 2008-2016 oraz Członkiem Zarządu w 2017 roku. 

Wspólnicy wraz z nowym zarządem skupią się na przeglądzie dotychczas realizowanej strategii spółki i opracowaniu planów na najbliższe lata. 

Krzysztof Mikulski