en

Sławomir Pliszka w komitecie I-COM ds. pomiaru cyfrowej widowni

Sławomir Pliszka w komitecie I-COM ds. pomiaru cyfrowej widowni

Sławomir Pliszka, prezes PBI, dołączył do Komitetu Sterującego D-MIB I-COM, łączącego reprezentantów organizacji mierzących widownię internetową. Do komitetu należą przedstawiciele odpowiedników PBI z rynków niemieckiego (AGOF), amerykańskiego (MRC), brazylijskiego (IAFBC), brytyjskiego (ABC), belgijskiego (CIM) i holenderskiego (Vinex).

Komitet Sterujący D-MIB (Digital Measurements Industry Bodies) I-COM składa się z różnych typów organizacji wyspecjalizowanych w pomiarze cyfrowej widowni: JIC (Joint Industry Committees), MOC (Media Owned Companies), ABC (Audit Bureaus of Circulation), organizacji IAB oraz inicjatywy tron trzecich. Grupa dyskutuje korzyści wynikające ze wspólnego działania, dzieli się dobrymi praktykami i pracuje nad ulepszeniem pomiaru widowni cyfrowej celem wsparcia rozwoju rynku reklamy display. Wynika to ze wzrostu znaczenia prowadzenia pomiaru na skalę globalną i związanych z tym szans i potrzeb potrzeby wyznaczania dobrych praktyk, współpracy i koordynowania aktywności na poziomie globalnym.

I-COM jest globalną organizacją branżową eksplorującą tworzenie wartości biznesowej za pomocą danych i pomiaru marketingowego. Jej misją jest wsparcie organizacji członkowskich w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej w obszarze Smart Data Marketing. I-COM został założony w 2004, przy okazji inicjatywy branżowej zorganizowanego przez P&G. Wspiera go 100 inicjatyw w 40 krajach. Społeczność I-COM to największa międzynarodowa grupa liderów branżowych w zakresie Smart Data Marketing. Wywodzą się oni z firm z rankingu Fortune 500 pod względem marketingowego łańcucha wartości i zajmują różne stanowiska – od dyrektorów marketingu po czołowych ekspertów Data Scientist.

Członkowie I-COM dzięki przynależności do globalnej sieci organizacji aktualizują swoją wiedzę o najnowszych wynalazkach i inicjatywach na całym świecie. Uczą się i wymieniają wiedzą poprzez uczestnictwo w prestiżowych konkursach, które prezentują znaczące innowacje w marketingu danych i fora I-COM. Składa się na nie 20 rad i komitetów, seria wydarzeń z cyklu City Meetups i doroczna konferencja I-COM Global Summit. Przedstawiciele branży marketingowej zrzeszeni w I-COM pracują wspólnie również nad osiągnięciem zgody w zakresie dobrych praktyk.

Strona D-MIB