en

Organizacje badające media łączą siły w sprawie badania jednoźródłowego

Organizacje badające media łączą siły w sprawie badania jednoźródłowego

28 maja br. odbyło się spotkanie zorganizowane przez nadawców telewizyjnych, internetowych i radiowych, z udziałem przedstawicieli IAA, SAR, domów mediowych, marketerów oraz instytutów badawczych.

Celem spotkania było przedstawienie wspólnego stanowiska mediów w sprawie przyszłości zintegrowanego pomiaru mediów w Polsce i poinformowanie rynku o współpracy MOC-ów (Media Owners Committee) telewizyjnego, internetowego i radiowego.

Podczas spotkania omówiona została dotychczasowa współpraca poszczególnych grup interesariuszy z KRRiT oraz sposób i jakość komunikacji z zespołem Telemetria Polska. Nadawcy krytycznie ocenili dotychczasową komunikację w projekcie oraz procedowanie prac projektowych.

Nadawcy i wydawcy telewizyjni, internetowi i radiowi wspólnie podjęli się przygotowania założeń zintegrowanych badań mediów w Polsce, które zostaną skonsultowane z marketerami i domami mediowymi, a także zweryfikowane przez instytuty badawcze od strony kosztowej oraz możliwości realizacyjnych.

Kolejnym etapem współpracy będzie organizacja specjalistycznej konferencji, na której MOC telewizyjny, internetowy i radiowy oraz poszczególne grupy interesariuszy zaprezentują wizję badań mediów oraz modelu ich finansowania w Polsce. Wypracowany projekt zostanie przedłożony KRRiT z rekomendacjami rynku. Nadawcy nie wykluczają również przeprowadzenia zintegrowanego badania mediów w ramach szerokiej współpracy rynkowej, w przypadku braku porozumienia z KRRiT.

W porozumieniu,
MOC TV
MOC Radio
MOC Internet