en

Wyniki badania Premium Brand 2017

Wyniki badania Premium Brand 2017

Wczoraj, 27 kwietnia, odbyła się uroczysta Gala Premium Brand 2017, zorganizowana przez Fundację na Rzecz Reputacji Marki „Premium Brand 2017”. Podczas niej ogłoszono laureatów badania reputacji osób, marek i firm. Osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017 został Jurek Owsiak. Uhonorowano również  8 marek, które otrzymały tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. Firma Polskie Badania Internetu była jednym z partnerów badania.

Osoba Wysokiej Reputacji

W tegorocznej edycji po raz trzeci zbadano także reputację osób o ogólnopolskiej rozpoznawalności. Wśród silnych marek osobistych znaleźli się wybitni działacze, osobistości kultury, dziennikarze i sportowcy. Prestiżowy tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017 otrzymał Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dotychczas wyróżnienia w tej kategorii odebrały Janina Ochojska (2015 r.) i Anna Dymna (2016 r.).

Respondenci biorący udział w badaniu oceniali wytypowane osoby, biorąc pod uwagę poziom zaufania społecznego, zaangażowanie i działalność publiczną oraz wiarygodność. Odpowiadali również na pytanie o wizerunek medialny postaci, czyli o to, jakiego rodzaju informacje o wymienionych osobach docierały do nich częściej (pozytywne czy negatywne), a także, czy uznają tę osobę za kogoś godnego polecenia i wystawiliby jej referencje. Na podstawie udzielonych odpowiedzi został utworzony wskaźnik reputacji Premium Brand, przyjmujący wartości od 0 do 100.

Marki Wysokiej Reputacji

Badanie reputacji zostało przeprowadzone wśród osób znających daną markę lub firmę, które oceniły: zaufanie do marki, referencje (lojalność wobec marki), atmosferę medialną towarzyszącą marce, zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy. Próba liczyła prawie 10 000 polskich konsumentów w wieku 15 lat i więcej. Łącznie przebadano reputację ponad 200 marek i firm w 20 kategoriach produktów i usług.

Badanie Premium Brand

Badanie reputacji Premium Brand funkcjonuje od 12 lat. Wyniki badania pokazują poziom reputacji marek i firm. Obecnie jest ono realizowane w grupie prawie 10 000 respondentów. Autorką metodologii badania reputacji Premium Brand jest prof. UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. Badanie zostało przeprowadzone przez Maison&Partners na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.

Organizator i partnerzy badania

Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Oprócz regularnego pomiaru reputacji marek i firm obecnych na polskim rynku, Fundacja wspiera ideę budowania reputacji marki oraz koncepcję traktowania reputacji, jako jednego z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej w biznesie.

Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji badania Premium Brand jest agencja informacyjna PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Ponadto partnerami i patronami medialnymi projektu są: alterWEB, Anna Miotk, Ariadna, Cena Biznesu, Centrum im. Adama Smitha, HBN, Kolterman Media Communications, Maison&Partners, Midea, Marketer+, OOH Magazine, Polskie Badania Internetu, Psyche, Salt Pepper Brand Design, Social Press, Tajniki Polityki, Warsaw Enterprise Institute, Webvizarts, wFirma i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.