en

Ruszyło badanie Premium Brand edycja 2017

Ruszyło badanie Premium Brand edycja 2017

Badanie Premium Brand edycja 2017 rozpoczęte.

Ruszyła XII edycja projektu Premium Brand, badającego reputację marek i firm obecnych na polskim rynku. Pod adresem www.premiumbrand.com.pl można zgłaszać marki do udziału w badaniu. Nabór do najbliższego badania potrwa do 28 lutego 2017 roku. Partnerem redakcyjnym tegorocznej edycji jest TVN24 BIS, a organizację i obsługę gali finałowej zapewnia Agencja TVN.

Badanie reputacji marki Premium Brand edycja 2017 obejmuje ponad 200 marek i firm w 20 kategoriach przypisanych produktom i usługom. Realizowane jest na ogólnopolskiej próbie niemal 10 000 konsumentów. Wyłania marki i firmy cieszące się wysoką reputacją. Najbliższe badanie zostanie przeprowadzone w marcu 2017 roku. Laureaci – liderzy poszczególnych kategorii z najlepszymi wynikami, zostaną ogłoszeni w kwietniu 2017 r. podczas gali finałowej projektu.

Badanie Premium Brand edycja 2017 przeprowadzane jest na podstawie metodologii opracowanej przez profesor Uniwersytetu Warszawskiego Dominikę Maison, znaną i cenioną ekspertkę w dziedzinie zachowań konsumenckich. Pomiar reputacji marki jest realizowany wśród osób znających daną markę lub firmę, które dokonują oceny w pięciu wymiarach, takich jak: zaufanie do marki, referencja (lojalność wobec marki), atmosfera medialna (towarzysząca marce), zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy.

Na podstawie uzyskanych wyników, dla każdej marki jest obliczany wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartość w zakresie od 1 do 100 punktów. Tytuł Marki/Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand jest przyznawany wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik reputacji wynosi minimum 60 punktów. Udział w projekcie daje możliwość pozyskania wartościowych danych. Każda marka uczestnicząca w badaniu otrzymuje szczegółowy raport, prezentujący jej wyniki na tle konkurencji.

Badanie Premium Brand ma na celu wspomaganie marek i firm o wysokiej reputacji w działaniach promocyjnych. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Badanie reputacji prowadzi agencja badawcza Maison&Partners na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Zgłoszenia marki lub firmy do udziału w badaniu można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej projektu pod adresem: www.premiumbrand.com.pl

Partnerem redakcyjnym tegorocznej edycji jest TVN24 BIS, a organizację i obsługę gali finałowej zapewnia Agencja TVN. PBI jest jednym z patronów projektu.

premium brand 2017