en

Premium Brand 2018 – ruszyła XIII edycja badania reputacji marki

Premium Brand 2018 – ruszyła XIII edycja badania reputacji marki

W tym roku Polskie Badania Internetu również patronują badaniu reputacji marki Premium Brand. Obecnie trwa nabór do badania, który zakończy się 28 lutego b.r.

Najbliższe badanie Premium Brand zostanie przeprowadzone w marcu 2018 roku. Laureaci – liderzy poszczególnych kategorii z najlepszymi wynikami, zostaną ogłoszeni w kwietniu 2018 r. podczas gali finałowej projektu. Firmy zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji badania, mogą zgłosić się poprzez stronę internetową: www.premiumbrand.com.pl

Metodologię badania opracowała profesor Uniwersytetu Warszawskiego Dominika Maison, specjalizująca się w dziedzinie zachowań konsumenckich. Pomiar reputacji marki jest realizowany wśród osób znających daną markę lub firmę, które dokonują oceny w takich wymiarach, jak:

  • zaufanie do marki, referencja (lojalność wobec marki),
  • atmosfera medialna (towarzysząca marce),
  • zaangażowanie społeczne (CSR),
  • wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy.

Na podstawie uzyskanych wyników dla każdej marki jest obliczany wskaźnik reputacji, przyjmujący wartość od 1 do 100 punktów. Tytuł Marki/Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand jest przyznawany wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik reputacji wynosi minimum 60 punktów. Udział w projekcie daje możliwość pozyskania wartościowych danych. Każda marka uczestnicząca w badaniu otrzymuje szczegółowy raport, prezentujący jej wyniki na tle konkurencji.

Badanie Premium Brand ma na celu wspomaganie marek i firm o wysokiej reputacji w działaniach promocyjnych. Obejmuje ponad 200 marek i firm w 20 kategoriach przypisanych produktom i usługom. Realizowane jest na ogólnopolskiej próbie niemal 10 000 konsumentów. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Badanie reputacji prowadzi agencja badawcza Maison&Partners na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. PBI jest jednym z patronów projektu.