en

Nabór do badania Premium Brand 2021

Nabór do badania Premium Brand 2021

Jeszcze tylko do 23 kwietnia br. trwa nabór do badania Premium Brand 2021. To już XV edycja tego projektu, badającego reputację marek i firm obecnych na polskim rynku. 

Przedstawiciele firm mogą zgłaszać swój udział w badaniu Premium Brand 2021 za pomocą specjalnego formularza. Należy go pobrać ze strony internetowej projektu

Premium Brand 2021w ramach corocznego badania analizuje poziom reputacji ponad 200 marek i firm w 20 kategoriach przypisanych produktom i usługom. Co roku na podstawie opinii 10 tys. konsumentów wyłaniane są marki i firmy, które cieszą się wysoką reputacją na tle rynku.  Celem projektu jest pomoc firmom w promocji oraz pozyskanie informacji zwrotnych na temat postrzegania danej marki przez obecnych i potencjalnych klientów. 

Reputację marki bada się za pomocą kilku wskaźników:  

  • zaufanie do marki,  
  • referencja (lojalność wobec marki),  
  • atmosfera medialna,  
  • zaangażowanie społeczne (CSR)  
  • i wizerunek firmy jako pracodawcy.  

Badanie przeprowadzane jest autorską metodą zaprojektowaną przez dr hab. Dominikę Maison, prof. UW, znaną i cenioną ekspert od badań rynku i reklamy. Stworzony przez nią system na podstawie opinii konsumentów oblicza wskaźnik reputacji w zakresie od 1 do 100 punktów. Każda z firm lub marek, która uzyska powyżej 60 punktów, otrzymuje tytuł Marki/Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand.  

premium brand
Źródło: Adobe Stock

Badanie prowadzi: agencja badawcza Maison&Partners na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Organizatorem jest Fundacja na Rzecz Reputacji Marki „Premium Brand”. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji jest Press Service Monitoring Mediów, a Partnerem Medialnym – multimedialna agencja informacyjna Newseria.