en

Creative Vibes 2017 – relacja z konferencji

Creative Vibes 2017 – relacja z konferencji

W dniach 12-13 maja w Łodzi odbyła się już trzecia z rzędu konferencja Creative Vibes, zorganizowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Koło Naukowe Bizaktywne. Tegoroczna edycja konferencji odbywała się pod hasłem „Kreatywność jako katalizator wiedzy”. Polskie Badania Internetu patronowały wydarzeniu.

Pierwszy dzień konferencji składał się z wystąpień prelegentów – przedstawicieli świata naukowego i biznesowego. Konferencję otworzył prof. dr hab. Tomasz Czapla, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ. W pierwszej sesji wystąpili przedstawiciele łódzkich inkubatorów biznesu i startupów (dr n. med. Bartłomiej Grobelski, CIiTT UMED, Jacek Łakomski, Łódzki Inkubator Technologiczny, Adam Preś, Paweł Romanowski z firmy InPlanner, Adrian Milnikel, Startup Spark) którzy zastanawiali się, jak za pomocą odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych i prawnych skutecznie pobudzać powstawanie i rozwój biznesów kreatywnych.

Druga sesja również koncentrowała się wokół rozwoju kreatywnej przedsiębiorczości. Prof. dr hab. Jan Fazlagić i dr Jakub Jasiczak z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego przedstawili studium przypadku Spółki Celowej UE w Poznaniu. Aneta Zadroga i Anna Chodacka z Grupy Medialnej Lifestyle opowiedziały o kreatywnym wykorzystywanie potencjału rynku. Krzysztof Jastrzębski i Anna Laska z Politechniki Łódzkiej przedstawili projekt DiamonDT adresowany do studentów, natomiast dr Sławomir Kotylak z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawił wyniki własnych badań pokazujących, jak rozwój infrastrukturalny regionu ma wpływ na rozwój kreatywności w przedsiębiorstwach.

Panel trzeci dotyczył kreatywnych trendów marketingowych. Przedstawicielka PBI, Anna Miotk, odpowiedziała o growth hackingu, polegającym na wykorzystaniu danych wewnętrznych organizacji w tworzeniu kreatywnych rozwiązań marketingowych. Justyna Sawicka z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiła niestandardowe formy marketingowe znane pod nazwą ambient marketingu lub marketingu partyzanckiego. Z kolei Katarzyna Balińska z Uniwersytetu Łódzkiego opowiedziała o wykorzystaniu emocji w marketingu.

Kolejne dwa panele przygotowali łódzcy przedsiębiorcy, którzy dzieląc się własnymi doświadczeniami biznesowymi, próbowali odpowiedzieć na pytanie, co jest istotą kreatywności. Ostatnia sesja należała do młodych naukowców, którzy przedstawiali wyniki własnych analiz związanych z kreatywnością. Dzień zakończył się nieformalnym spotkaniem Creative Party, które odbyło się w kawiarence na terenie Wydziału Zarządzania.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli biznesu. Dotyczyły one kreatywnych metod uczenia się i zapamiętywania, sposobów na pobudzanie kreatywności własnej, poszukiwaniu inspiracji biznesowej oraz zarządzania sobą w czasie.

Konferencja Creative Vibes odbyła się już po raz trzeci. Polskie Badania Internetu były patronem merytorycznym wydarzenia.

Więcej informacji: http://bizaktywne.wz.uni.lodz.pl/konferencja/