en

Wyróżniający się rynek

Wyróżniający się rynek

Tekst opisuje układ sił na rynku VoD w Polsce. Scharakteryzowano najważniejsze podmioty i ich strategie w walce o widzów (w tym zawierane partnerstwa biznesowe) oraz plany na najbliższe miesiące. Tekst uzupełniają wyniki badań, m. in. dane z badania Mediapanel.