en

Wydawcy internetowi podsumowują 2020 roku, prognozują wydarzenia i trendy na 2021

Wydawcy internetowi podsumowują 2020 roku, prognozują wydarzenia i trendy na 2021

Do podsumowania 2020 roku w internecie dokonanego przez wydawców i organizacje branżowe dla Wirtualnych Mediów, swój komentarz udostępnił  Marcin Niemczyk, doradca zarządu PBI. Jego zdaniem w 2020 roku najważniejszym wydarzeniem było wprowadzenie pasywnego pomiaru internetu, radia i telewizji przez Gemius we współpracy z Polskimi Badaniami Internetu i Komitetem Badań Radiowych. To nowatorskie badanie dostarcza cennych informacji o współkonsumpcji tych mediów, będąc jedynym narzędziem mierzącym rzeczywisty czas spędzony na aktywnych stronach internetowych. Debiut Allegro na GPW również zwrócił uwagę, kontrastując z wcześniejszymi przewidywaniami o szybkim upadku platformy. Porażką roku były trudności związane ze zdalnym nauczaniem w Polsce, ujawniając niedostatki infrastruktury edukacyjnej i przyczyniając się do wzrostu popularności cyfrowych gigantów. Pandemia z jednej strony przyspieszyła rozwój internetu, zwiększając ruch odsłon, ale z drugiej strony pogłębiła wykluczenie cyfrowe dla osób niekorzystających z sieci. Trendem roku stało się wzmożone zapotrzebowanie na treści i dziennikarstwo jakościowe w związku z pandemią, co podkreśla rolę mediów w dostarczaniu rzetelnych informacji. W 2021 roku największym wyzwaniem dla Polskich Badań Internetu będzie kontynuacja rozwoju badania Mediapanel, a dla wydawców internetowych kluczowe stanie się postawienie na jakościowe dziennikarstwo w obliczu możliwych cięć budżetowych. Ochrona prywatności także stanie się ważnym wyzwaniem, zwłaszcza po unieważnieniu tzw. Tarczy Prywatności przez TSUE, wpływając na możliwości analizy danych i identyfikacji użytkowników.

Zobacz publikację