en

Więcej niż wideo na żądanie

Więcej niż wideo na żądanie

Tekst opisuje popularność usług wideo na żądanie. Przedstawia najbardziej popularne serwisy (także w oparciu o dane z badania Gemius/PBI) i wskazuje, jak często są wzmiankowane w dyskusjach internautów, prasie i portalach i na ile przychylne są opinie konsumentow i dziennikarzy. Omawia wydarzenia z ostatniego roku, które mogły mieć na to wpływ.