en

Troll nasz powszedni

Troll nasz powszedni

Tekst poświęcony jest ciemnym aspektom marketingu internetowego prowadzonego w internecie. Autor pisze o cyberwojnach toczonych na potrzeby marketingu politycznego, obszernie cytując badania prowadzone przez Roberta Gorwę z Uniwerstytetu Oksfordzkiego. Charakteryzuje poszczególne etapy manipulowania opinią publiczną w internecie. Podaje również przykłady działań korporacji i specjalistów marketingu politycznego. Do opracowania profilu polskiego internauty, otwierającego tekst, autor wykorzystał m. in. dane Polskich Badań Internetu.