en

Telemetria Polska zapowiada przełom w badaniach mediów

Telemetria Polska zapowiada przełom w badaniach mediów

Artykuł opisuje stan rynku badań widowni mediów elektronicznych w Polsce. Powstał po konferencji pokazującej postęp prac w projekcie badania jednoźródłowego KRRiT. Omawia szczegółowo postęp prac w projekcie i zawiera komentarze ekspertów rynkowych na ten temat. Ukazano również relacje KRRiT z rynkiem mediów. Przedstawiciele tego rynku skupieni w porozumieniu MultiMOC wypracowali swoją wizję, jak powinno wyglądać badanie zintegrowane. Następnie skonsultowali ją z przedstawicielami świata reklamy skupionymi w Koalicji Marketerów ds. Lepszych Badań. Z kolei firmy Gemius i PBI zapowiedziały własny projekt badania jednoźródłowego.

Zobacz publikację