en

Sztuczna inteligencja, realne ryzyko

Sztuczna inteligencja, realne ryzyko

Artykuł dotyczy ryzyk korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji w biznesie. Główne ryzyka wiążą się ze sposobem korzystania z bota przez pracowników firm, podawania nieprawdziwych informacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych i prywatnością oraz nielegalnym pozyskiwaniem danych z oprogramowania AI przez przestępców oraz zagrożenia związane z wykorzystaniem chatbotów w obsłudze klienta. Tekst zilustrowano danymi ze wspólnego raportu PSMM, Ge­miusa i Polskich Badań Internetu (PBI) na temat użytkowania i popularności medialnej ChatGPT w Polsce oraz wypowiedzią Anny Miotk z PBI.