en

Do studenta mów ciągle

Do studenta mów ciągle

Krzysztof Chojnacki charakteryzuje studentów jako grupę docelową działań marketingowych. Opisuje ich styl życia, wydatki na poszczególne kategorie – mieszkanie, nauka, jedzenie i rozrywka. Wskazuje główne źródła informacji, z których studenci czerpią wiedzę, w tym internet i media społecznościowe. Do ich opisu wykorzystano dane z pomiaru widowni internetowej. Tekst pokazuje również zachowania studentów względem marek i zawiera rekomendacje dla specjalistów marketingu, jak najskuteczniej komunikować się z tą grupą docelową.