en

Spożywczak z internetu

Spożywczak z internetu

Artykuł poświęcono kupowaniu żywności w internecie. Zdaniem autora, robi to już co 7 Polak. Tekst opisuje metody kupowania różnych produktów w sieci, a także trendy związane z kupowaniem żywności w internecie. Materiał zilustrowano porównaniem 7 najbardziej popularnych sklepów spożywczych (popularność ilustrują dane z badania Gemius/PBI).