en

Sport WP ponownie najpopularniejszy

Sport WP ponownie najpopularniejszy

Artykuł prezentuje serwis Sport WP w badania Gemius/PBI z września 2017 jako lidera kategorii – liczbę unikalnych użytkowników (5,8 mln) i czasu spędzonego w serwisie przez użytkowników (5,5 mln godzin). Materiał zawiera również porównanie z drugim serwisem z kategorii Sport. Wynik komentują przedstawiciele Grupy WP. Autor wskazuje również inne kategorie w badaniu Gemius/PBI, w których liderem była właśnie Grupa WP.