en

Social media – skuteczny katalizator rekrutacji

Social media – skuteczny katalizator rekrutacji

Tekst omawia rolę mediów społecznościowych w procesach rekrutacyjnych. Autor wskazuje na rosnące trudności pracodawców w pozyskiwaniu nowych pracowników i na możliwość skorzystania w tym zakresie z platform społecznościowych. Omawia też wyniki badań Lee Hecht Harrison przeprowadzonych w Polsce w 2017, w których rekruterzy za najbardziej atrakcyjne platformy do pozyskiwania nowych kandydatów uznali Facebooka, LinkedIn i GoldenLine. Opisano również typowe sposoby wykorzystywania przez rekruterów mediów społecznościowych i zasady planowania projektu rekrutacyjnego z udziałem tych mediów. Autor wspomniał również o wykorzystaniu monitoringu mediów społecznościowych w ochronie wizerunku pracodawcy. W tekście zacytowane zostały dane z badania Gemius/PBI dotyczące zasięgu internetu w Polsce.