en

Social media, czyli jak stworzyć skuteczne narzędzie sprzedaży

Social media, czyli jak stworzyć skuteczne narzędzie sprzedaży

Tekst omawia platformy społecznościowe i ich przydatność w sprzedaży produktów. Autor prezentuje dane dotyczące popularności największych platform (na bazie badania Gemius/PBI). Odwiedzane są one nie tylko z komputerów osobistych, ale coraz częściej za pomocą smartfonów. Zwłaszcza ci ostatni są atrakcyjną grupą z punktu widzenia marketingowców: są wykształceni, pracują na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach, a co za tym idzie, mają też wysokie dochody. Autor twierdzi, że promocja treści w mediach społecznościowych może się zatem przyczynić do odniesienia przez firmę wymiernych korzyści biznesowych.