en

Jak samodzielnie zaplanować i przeprowadzić analizę kampanii reklamowej online od A do Z?

Jak samodzielnie zaplanować i przeprowadzić analizę kampanii reklamowej online od A do Z?

Artykuł dotyczy planowania i prowadzenia analizy kampanii reklamowej w internecie. Autor uczy definiowania celów, analizy grup docelowych, wyboru modeli i formatów emisji oraz analizy efektywności kampanii. Omawia badanie Gemius/PBI jako narzędzie usprawniające proces planowania kampanii – zarówno jeśli chodzi o wybór najpopularniejszych serwisów, jak też zdefiniowanie, z jakich serwisów korzysta wybrana grupa docelowa. Prezentuje również definicje najważniejszych wskaźników stosowanych w badaniu.