en

Popularność Twittera w Polsce

Popularność Twittera w Polsce

Materiał prezentuje dane na temat popularności serwisu i aplikacji Twitter w Polsce: liczbę użytkowników, liczbę komputerów i urządzeń mobilnych, na których korzysta się z serwisu Twitter.com i aplikacji Twitter. Dane zaczerpnięto z badania Gemius/PBI.