en

Polskie firmy słabo wykorzystują media społecznościowe

Polskie firmy słabo wykorzystują media społecznościowe

Tekst opisuje niewielkie zainteresowanie polskich firm działaniami marketingowymi w mediach społecznościowych. Chociaż intensywnie korzystają z nich użytkownicy, co potwierdzają m. in. dane z badania Gemius/PBI, to w przypadku firm jest zupełnie inaczej. Z badań Eurostatu wynika, że tylko 18 proc. firm ma jakikolwiek profil w mediach społecznościowych, a co dziesiąta firma ma ich więcej niż dwa. Eksperci przewidują jednak wzrost zainteresowania firm tą formą działań marketingowych. Polskie biuro Facebooka wskazuje, które z narzędzi oferowanych przez serwis mogą być przydatne właścicielom małych firm. Piotr Podgajny z Deloitte Digital sugeruje, aby decydując się na konkretną platformę, kierować się celami, jakie dana firma chce osiągnąć. Przedstawicielka marki H&M wskazuje konkretne obszary działalności biznesowej, w których jej firma wykorzystuje media społecznościowe.

Zobacz publikację