en

Pokolenie porno

Pokolenie porno

Artykuł dotyczy społecznych konsekwencji łatwego dostępu do pornografii online. Autorka charakteryzuje skalę zjawiska, powołując się na dane z badania Gemius/PBI dotyczące odsetka internautów odwiedzających internetowe serwisy dla dorosłych. Cytuje również m. in. badania Instytutu Psychologii PAN w Warszawie i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczące kontaktu z treściami dla dorosłych wśród dorosłych i dzieci. Tekst opatrzono komentarzami internautów oraz wypowiedziami ekspertów.