en

Pierwsza analiza DOOH oparta na danych Mediapanelu

Pierwsza analiza DOOH oparta na danych Mediapanelu

Podczas konferencji Data Driven Digital OOH Gemius przedstawił testową analizę zasięgu ekranów cyfrowych w przestrzeni miejskiej w Polsce. Analizę oparto na danych z badania Mediapanel Gemius i PBI. Objęła ona wszystkie typy nośników cyfrowych AMS w Polsce: digital citylight, digital cityscreen, digital indoor w galeriach handlowych, kanał Move TV w klubach fitness oraz ekrany bankomatów. Z danych wynika, że nośniki DDDH AMS generują łącznie 72,6% zasięgu liczonego dla ogólnopolskiej populacji 7-75 lat i mierzonego wskaźnikiem DTS.