en

Ok, boomer! Jak odbiorcy reklam konsumują treści w różnych kanałach socialmediowych

Ok, boomer! Jak odbiorcy reklam konsumują treści w różnych kanałach socialmediowych

Tekst omawia popularność największych serwisów społecznościowych w różnych grupach wiekowych internautów. Autorzy posiłkują się popularną w marketingu koncepcją pokoleń jako jednorodnych grup konsumentów i wskazują platformy najchętniej wykorzystywane przez poszczególne pokolenia. Posiłkują się również danymi z badania Mediapanel.