en

Odpowiedzialność platform pośredniczących w sprzedaży internetowej

Odpowiedzialność platform pośredniczących w sprzedaży internetowej

Artykuł porusza problem nieuczciwych sprzedawców na platformach marketplace, którzy naruszają prawa własności intelektualnej. Autor, Piotr Ruchała, zwraca uwagę na rosnące znaczenie zakupów online, szczególnie w kontekście pandemii i lockdownów. Wskazuje, że brak jednoźródłowych badań konsumpcji mediów elektronicznych utrudnia radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z nieuczciwościami na platformach. Autor omawia też orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące odpowiedzialności operatorów platform marketplace za naruszenia praw własności intelektualnej. TSUE uznał, że odpowiedzialność ta ma zastosowanie, gdy platformy odgrywają aktywną rolę w udostępnianiu treści. Tekst wskazuje potrzebę działań platform marketplace w zakresie ochrony praw własności intelektualnej z podkreśleniem, że samo opracowanie procedur to tylko pierwszy krok, a ich konsekwentne wdrożenie i przestrzeganie są kluczowe. Materiał zilustrowano danymi na temat liczby użytkowników sklepów e-commerce pochodzącymi z raportu Gemius, PBI i IAB Polska, „E-commerce 2022”.

Zobacz publikację