en

Nowoczesne formy prezentacji nieruchomości

Nowoczesne formy prezentacji nieruchomości

Tekst dotyczy wykorzystania narzędzi marketingu w promowaniu ofert nieruchomości. Autorka omawia kampanie prowadzone za pośrednictwem billboardów oraz filmów opublikowanych w internecie, które potem mogą być promowane za pośrednictwem serwisów społecznościowych a także technologii VR. W materiale zacytowano dane z badania Gemius/PBI dotyczące użytkowników YouTube.